Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

I 2018 gikk det 160 000 kubikkmeter tømmer gjennom foredlingsanlegget til Gausdal Bruvoll her ved Segalstad bru.  I tillegg er det en tømmermengde på 70 000 kubikkmeter som har gått til Gran Tre. Denne bedriften er nå fusjonert med Gausdal Bruvoll. Dette gir en omsetning på henholdsvis 322 millioner i Gausdal og 80 millioner på Gran. Regnskapet er enda ikke revidert men adm. dir Jørn Nørstelien sier at det ligger an til et overskudd på ca. 14 millioner. Han skulle gjerne sett dette enda større men tatt i betraktning store ombygginger og noe innkjøringsproblemer med nye linjer både på nytt høvleri og i malingsfabrikken er han likevel ganske fornøyd. For det nye året blir optimalisering av den driften vi har det viktigste og at vi kommer opp i full produksjon på alle linjer og derved også kan øke volumet. I fjor var det for lite av enkelte varegrupper i et marked som var og fortsatt er veldig bra. Prognosene for bygg industrien er gode også for 2019 sier Nørstelien med tilsvarende bra priser. Det er også grunnet kronekursen en åpning for eksport av trelast, et marked de så vidt har vært inne på i året som gikk. Tømmerprisene er de høyeste på 10 år nå og tilgangen på råvare god.

Av markedet til Gausdal Bruvoll er ca. 60 % her på indre østlandet , mens de resterende 40 % går til Vestlandet. Det som bekymrer Nørstelien er at stadig økte bomavgifter senker margeiene for en transportavhengig bransje som trelastindustrien er. Daglig går det 40-50 vogntog inn og ut fra Gausdal Bruvoll. Det er bra med nye veier men bom-utgiftene som i dag utgjør ca. 1 million kroner i året vil for Gausdal Bruvoll bli til ca. 2.5 millioner ved fullt utbygd E6. Det gjør noe med rammebetingelsene for bransje sier Nørstelien.

Store investeringer

De siste tre årene har Gausdal Bruvoll gjort investeringer på tilsammen ca. 110 millioner ved anlegget i Gausdal. Det er store løft i en framdriftsplan som heter Plattform 2200. Alle investeringer er gjort for å effektivisere bedriften og styrke konkurransekraften, Den siste utbyggingen i dette løpet foregår nå ved at det som kaltes Gavo-bygget nå rehabiliteres til et topp moderne administrasjonsbygg. Det er på tide med nytt kontorbygg, sier Nørstelien. Både plass og arbeidsforhold er ikke tilfredsstillende for vårt personell på kontor-siden. Det gamle kontorbygget blir revet når det nye står klart, antagelig til sommeren 2019.

gbkont

Her blir det nytt administrasjonsbygg for Gausdal Bruvoll

Gausdal Bruvoll er en hjørnesteinsbedrift her i Gausdal og sysselsetter ca. 95 personer. At de i god tid før 2020 er i mål med et omfattende investeringsprogram både for ordinær trelastproduksjon, malingsfabrikk og administrasjonsbygg står det stor respekt av.  Nørstelien forteller at selv om store løft er tatt nå så stopper nok ikke utviklingsplaner og videre investeringer opp for bedriften, Denne bransjen er i stadig utvikling og vi har også nye prosjekter på planstadiet forsikrer han.  Saga -som mange fortsatt omtaler bedriften som er i fin flyt og er blitt en moderne industribedrift med gode framtidsutsikter i et krevende marked.

 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts