Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

 De fire nye eierne har like eierandeler og vil eie tilsammen 70% i det nye Toten Transport AS. Det blir et selskap med en eiergruppering som står for 800 biler, 850 ansatte og en total omsetning på 2.4 mrd.

Dette er et grep for å møte framtidas konkurranse i transportbransjen og ta opp kampen med internasjonale selskaper og kunne gå inn i nye nasjonale og internasjonale kontrakter. Sammenslutningen er gjort for å få stordriftsfordeler både med hensyn til drift, investringer, finansiering ,It og,administrasjon.  Dette blir et av landets størtse privateide  transportselskaper  med base her på Innlandet og transaksjonen er planlagt  innen utgangen av mai.

Selskapet skal fortsatt hete Toten Transport As. 

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts