Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Granli-gruva i Vestre Gausdal er kanskje ikke betraktet som et stort senter for bedrifter, men faktisk så er det 4 virksomheter som har lokaler her. Det er Byggmester Torgeir Staum, Oppegaard Kuldeservice, Tømrerfirmaet til Bjørnar Kronberget og Gausdal Bilselskap. Vi har besøkt Gausdal Bilselskap som driver med massetransport, sortering og salg av masser samt har deponiplass for rene masser og bark fra sagbruket til Gausdal Bruvoll.

Jørgen Johansen er daglig leder i Gausdal Bileskap som nå disponerer to tippbiler med henger og har disponibelt annet utstyr som hjullaster, sorteringsverk og traktor, gravemaskin.

Firmaet ble etablert i 2013 og Johansen eier det sammen med lokale entreprenører, ansatte og grunneier Eystein Forset.  Området i grustaket er på ca. 100 dekar og det er fortsatt masser for salg av grus der, men som han sier det er arbeidsomt å få fram grusårene. De leverer en god del sams masse og ellers består virksomheten mye av massetransport for andre entreprenører ved bygging av hus, hytter og driftsbygninger og vegvedlikehold. Siste årene har de også kjørt mye murstein fra Dovre Skifer til ulike prosjekter over hele Østlandet

Akkurat nå har Jørgen med seg Ivar Kalstrup som sjåfør og kjører en bil sjøl. Vi har nok litt ujevn arbeidsbelastning gjennom året med fullt opp fra april til november, men stillere i vintermånedene. Til sommeren bør vi nok være en sjåfør til sier han.

Det er stor byggeaktivitet i området her nå og de er med på ulike byggeprosjekter og samarbeider med flere firma. Også innen transportnæringen er det et bra samarbeid sjøl om transportbedriftene er konkurrenter. Ofte skal det gå fort og de som får oppdragene er avhengig av å sette på godt mannskap for å betjene kundene. Det blir å opparbeide seg en kundekrets og prøve å yte så god service som mulig i denne bransjen, sier Johansen.  Firmaet har en omsetning rundt 6 mill i året og har stort sett landet på pluss i regnskapet. Plasseringa i Granligruva ser de på som bra. Her er det god plass og det er nå godkjent som deponi for rene masser. I vinter har de fått satt om et hus som har personalrom med sanitæranlegg der og det fungerer fint.

 

 

GB 2

Gausdal Bilselskap sitt servicebygg

Gausdal Bilselskap er en av mange litt usynlige og ikke så store bedrifter som er med på å holde Gausdalssamfunnet i gang og bidrar med sin virksomhet både til egen verdiskapning og som tilleggs- virksomhet til andre lokale firma.

Jørgen Johansen er en kar med mange jern i ilden. Han er også medeier i Helleberg Sag som driver utleie av industrilokaler i Olstadgrenda og han har eget gardsbruk i Bødal med sauedrift. De mange små bedrifter med god lokalkjennskap og ubyråkratisk drift er veldig viktige for bygdas næringsliv. Tenk på det neste gang du kjører forbi Granligruva og tror dette bare er en grushaug i skogen. Her har fire bedrifter base for virksomheten sin enten som lager/verksted eller annet.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts