Næringsliv
Takk Gausdal!
Takk Gausdal!
Olav Iverslien
Redaktør

Så er dagen der da siste ordinære innlegg i Gausdøl’n skal skrives. Dette året var avslutningsåret uansett og det ble vel framskyndet noen måneder på grunn av det som har preget hele samfunnet denne våren og har navnet Covid 19. Det har ført til endrede arbeidsvilkår også for lokalavisa ved at mye har vært nedstengt, avlyst eller utsatt.

Det er mange å takke etter å ha drevet lokalavis i Gausdal i snart 24 år.

Jeg kan begynne med fødselshjelper Lars Thorsrud som var med å fikk lokalavisa over fra tankestadiet til papir. Grafikerne Tanja Staum og Anne Lena Opheim som hele vegen med papiravis har vært gode medhjelpere for å få tekst bilder, form og farge til å bli et leseverdig produkt. Forgjengerne og veteranene Bjørn Lillevolden og Per Audun Øvstehage. Den alltid tilstedeværende datahjelperen Kjell Gunnar Årnes, trykkerne på Valdres Trykkeri, kolleger i Landslaget for Lokalaviser, avistegner og lokalpatriot Oddmund Mikkelsen og mentor og avisveteran Magne Bjørnerud.  Gode kontorkolleger på Bjørndalsvollen og i Østringevegen 1 skal også nevnes. Og ikke å forglemme to sønner som har sett at far måtte ut på oppdrag seint og tidlig.

Men mest av alt vil jeg takke bygdafolket som har lest produktet både på papir og nett, gitt gode tilbakemeldinger og stilt opp med tilgang til små og store saker. Det har gitt meg et utrolig bredt kontaktnett med arbeidsliv, kulturliv og politikk i denne fine bygda. Jeg har blitt veldig godt kjent og har svært mange kjente sambygdinger.

Det har skjedd en rivende utvikling i mediebransjen siden 1996 og fram til nå. Fra papirbilder på timefoto og tekster på disketter til nærmest full digital produksjon og drift.

Å drive lokalavis har vært mye en enmannsjobb men det har ikke føltes ensomt grunnet den gode støtten avisarbeidet har hatt her i Gausdal.  Det er ei bygd der utrolig mye skjer og med veldig mange flinke folk engasjert i alle slags yrker, næringer, hobbyer, frivillige foreninger og et rikt kulturliv.  Gausdal er fortsatt ei veldig aktiv jordbruksbygd, men du verden så mye annet bra som også foregår her. Mottoet har vært å stille opp for små og store begivenheter. Jeg håper det har vært så noenlunde vellykket?

At det trengs ei lokalavis i Gausdal enten papirbasert eller på nettet også i framtida er jeg ganske sikker på. Ingen tar over Gausdøl’n slik umiddelbart, men mulighetene er der og lokale nære ting blir ikke mindre viktig i framtida. Riksnyheter får vi blinkende inn på telefoner og datautstyr hele døgnet. De små viktige nyheter og saker er det mindre fokus på. Men det er mye å finne der det har denne tida vist meg.

Så da står det bare igjen å takke for følget. Det har vært ei fin tid- i ei fin bygd.

Nettstedet www.gausdolen.no blir liggende åpent framover året, men regulære saker stopper nå. Skulle det skje noe helt spesielt så kan det jo være at det dukker opp en sak. Men dette er den formelle slutten. Takk for hjelpa og takk for meg!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts