Skip to main content
annonser
Næringsliv
Brede Bystadhaugen serverte lunsj med lokalmat
Brede Bystadhaugen serverte lunsj med lokalmat
Olav Iverslien
Redaktør

Landbruksdirektør hos Fylkesmannen, Bente Odlo, åpnet dagen og sa at gardbrukerne i Oppland var langt framme på tilleggsnæringer i landbruket. Med utsikter til overproduksjon både innen mjølk og kjøtt i framtida var det viktig å se på muligheter for tilleggsnæringer knytta til garden. Hun roste gardsgründerprosjektet som var en viktig arena for kunnskap og nettverksbygging for dette.

Kaja van den Berg fra Innovasjon Norge formante de som ville starte ny næring med at kundens behov måtte stå i sentrum. Det var tre grunner de som ikke lyktes bommet på; at det ikke var behov for produktet, forlite penger til å greie oppstarten og feil folk og satse sammen med. De som lyktes var både visjonære og jordnære på samme tid. Begynte i det små og hadde nødvendig særpreg og ikke minst topp kvalitet på varene de ville framby. Å fortelle historien bak det en byr fram var viktig både direkte til kunden og via sosiale kanaler /internett. Hun vektla også det å finne gode samarbeidspartnere og søke hjelp og råd.

Rådgivningsapparatet er stort og omfattende, nesten litt uoversiktlig. På konferansen fikk vi presentert kunnskapsparken, Fylkesmannen, regionrådene, Innovasjon Norge, fagorganisasjoner, finansinstitusjoner og Fylkeskommunen, Sistnevnte har programmer for økt verdiskapning basert på lokale råvarer og kan knytte kontakter opp mot høyskole- og forskningsmiljøer samt et fond stort 45 millioner for tiltak innen Grønn Framtid.  Legger en så til lokale landbrukskontor og annet rådgivningsapparat nåde lokalt og sentralt mangler det ikke på støttespillere. Det ble sagt på møtet at det nå ville bli en felles nettportal for å lede interesserte fram til rådgivning og mulighet for støtte.

Etter disse innledningene fikk deltagerne høre eksempler på næringer i tilknytning til garden her i fylket.

Ivar Sylte fortalte om utviklingen av Beitesnap som er registrering av bilde og posisjon i utmarka via mobiltelefon. Førts og fremst rettet mot sauenæringa , men nå skal ideen tas i bruk både for utmarksforvaltning i Nasjonalparkene og for Tine rådgivning som et registreringsverktøy for mjølkebonden. Hans erfaring var at det hadde kostet hardt arbeid og hittil vært en ganske lang motbakke. Men du kan ikke gi opp for det du tror på og det kommer ofte til interessante ting under vegs, og ikke glem å ha det litt artig på reisen, sa Ivar Sylte.

Ingunn Sigstad Moen fortalte fra tilbudet innen grønn omsorg på garden Lillehov i Løten. Der har de et Inn på Tunet opplegg for voksne demente. Hun hadde skapt en arbeidsplass for to personer med et dagtilbud for 6 brukere. For å få til dette understreket hun at det var nødvendig med et godt samarbeid med kommunens omsorgstjeneste og nødvendigheten av at det offentlige så nytten av et slikt tilbud.

Tea Dalen er gardbruker på Nordgaard Raastad i Vågå. Både hun og mannen har jobb utenom. De har startet i det små med grønnsaker, økologisk dyrket og nå utvidet til solbærdyrking. De hadde vært veldig bevist på den visuelle profilen under navnet RAA Saker og hadde innledet et godt samarbeid med turistbedrifter i nærområdet som nå var de viktigste kundene.

Siste gardbrukere ut var Line og Kjell Gudmund Sveji fra Vang i Valdres. De driver Tyinlam der de foredler mest mulig av lammekjøttet fra garden som består av 130 vinterfora sau og som beiter nettopp i området rundt Tyin i Jotunheimen. De begynte med foredling for 6 år siden og i fjor solgte de 5000 kilo av egen produksjon direkte til forbrukere og storhusholdning. De leverer stykkningsdeler som lammelår, pinnekjøttsider, rull og andre ferdigvarer. På garden har de nå rom for salting og annen produksjon, eget røykehus samt tørkelager. Vi leverer fra Fjell  til bord, sa Line. De fikk Landbruksprisen for Valdres i fjor, noe som var til stor inspirasjon for arbeidet videre. Sauebøndene her forelder eget kjøtt, det gir merarbeid, men også betydelig større verdiskapning enn å levere alt til omsetning via slakteriet.

Som en ser flere muligheter. En må nok konstatere at Gausdal ikke er særlig store på slik tilleggsnæring og foredling av lokal råvarer, men det var flere gausdøler med på denne inspirasjonsdagen. Første anledning her lokalt til å snuse nærmere på disse muligheten blir på temamøte om lokalmat på Bryggeriet 7Null4 / Heggen i Follebu onsdag 4. april.

Som seg hør og bør var det servering av god lokalmat på gründerdagen i Ringebu. Det sto kokken Brede Bystadhaugen som driver Fåvangkroa for ( bildet) . Han er svært bevist på bruken av lokale råvarer i matlagingen og har bygd opp en god kundekrets som legger turen til kroa for middager eller annen servering i helgene. På Fåvangkroa er det også et lite utsalg av lokale matprodukter under konseptet Kolonial & Kafe.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts