Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

To dager etter veg-åpningen, 19.oktober, startet bompenge innkrevingen med bom både på Fylkesveg 255 og baksidevegen FV 315. Vegutbyggingen skulle delfinansieres med bompenger etter en proposisjon i Stortinget der vedtaket var at 72 % av utbyggingen skulle dekkes inn med bompenger.

Nå første oktober ble takstsystemet revidert slik at det nå er 15 kroner pr. passering med personbil og 24 kromer med tung bil. Med autosys-brikke/ avtale oppnås 20 % rabatt for personbil slik at passeringeprisen blir 12 kroner. Dette er en endring i rabattstrukturen da en ved å betale mye på forskudd før fikk enda bedre rabatter. Regelen er at bompenge-finansierte vegprosjekter skal være bomfri etter 15 år, eller når den er nedbetalt. Det antydes at Gausdalsvegen kan være nedbetalt rundt ett år før tida så etter det er det kanskje kun 4 år igjen med bomveg til Lillehammer?

Når det gjelder den nye Segalstad bru så kan ingen unngå å se den blomsterprakten som pryder brukarene hele sommeren igjennom. Den som sørger for det er Per Tore Teksum som har flere forretningslokaler her på Segalstad bru. I tillegg til innkjøp og utplanting er det gjennom sommeren sørget for både vatning og luking så brua framstår virkelig som en pynt ved vegkrysset her i Sentrum. Ved juletider blir brukarene også lyssatt. Dette er en fin velkomsthilsen for de som kommer hit til Gausdal enten de skal inn i forretningsstrøket eller videre oppover i Vestre der Fylkesveg 255 går fram til Skåbu i Nord Fron.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts