Skip to main content
annonser
Næringsliv
Even Røhnebæk og Ingeborg Ørslien i Fjellstyret sammen med Ulf Ulring Langsua Nasjonalpark
Even Røhnebæk og Ingeborg Ørslien i Fjellstyret sammen med Ulf Ulring Langsua Nasjonalpark
Olav Iverslien
Redaktør

Nå er det bruk av banklokalene igjen etter mange år med tomme lokaler. Fjellstyret og administrasjonen av Langsua/SNO har flyttet inn og fått trivelige og tjenlige lokaler der. Innerst i lokalet har Even Rønebæk og Ingeborg Ørslien kontorer for Fjellstyret. Rett inn for inngangen sitter Eike Müller som er ansatt i Randsfjordmuseene/Kittilbu Utmarksmuseum og til venstre bak i lokalene har Nasjonalparkforvalterne Ulf Ulring og Morten Liebe kontor sammen med Kjølv Falklev og Ole Knut Steinseth som er tilsynspersonell ansatt i Statens Naturoppsyn. Inngangspartiet skal etter hvert bli et utstillingslokale med informasjon om Nasjonalparken i Langsua. Ikke alt er på plass her, men Ulring sier at det blir en reåpning med åpen dag i juni.  I tillegg til kontorer er det spiserom/tekjøkken , et møterom og garderobe/sanitærrom i kjelleren. Even og Ingeborg i Fjellstyret synes de har fått fine og praktiske lokaler, men deres «hoved-lokale» nå før påske er nok også med ulike transportoppdrag på snøføre til hyttene inne i fjellet.

Hjemmetjenesten flytter

Når lokalene mellom Servicetorget og kafeen nå er ledig er arbeidet i gang med å lage arbeidsplasser og kontor for Hjemmetjenesten der. De skal flytte fra sin nåværende base på Forsettunet. Det blir avstengt mellom kafeen og det tidligere utstillingslokalet og sikkerhetsdør inn til hele avdelingen mye på grunn av medisinrom som blir i det tidligere Langsua møterom. I bakkant av lokalet ( mot parkeringen) blir det kontorplasser og et nytt internt møterom. I tillegg blir det et møterom med inngang fra Servicetorget, nærmest inngangen. I det store lokalet mot vegen blir det arbeidsplasser for hjemmesykepleien. Tildelingskontoret flyttes ned hit og det blir kontorplass for de som driver innen rehabilitering / kreftkoordinator. Servicetorget vil nok virke  noe mindre i utstrekning etter ombyggingen ,og det er ikke helt avklart hvordan innredningen blir her , men det blir fortsatt både sentralbord og ekspedisjon for besøkende her. Etter påske er det meningen at det meste skal være klart for innflytting.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts