Skip to main content
annonser
Næringsliv
Malingsfabrikken hos Gausdal Bruvoll
Malingsfabrikken hos Gausdal Bruvoll
Olav Iverslien
Redaktør

Det er en svært viktig brikke som nå faller på plass ved at virksomheten blir samlet på en tomt sier direktør Jørn Nørstelien ved Gausdal Bruvoll til Gausdøl’n. Vi sparer anslagvis 7 mill årlig på dette. Når det gjelder malingsfabrikken så vil han først og fremt berømme den framtidsretta beslutningen som ble tatt før hans tid ved at en topp moderne malingsfabrikk sto ferdig i Øyer i 2007. Men utviklingen går raskt i denne bransjen. Fra å være en moderne og veldig rasjonell fabrikk for først og fremst grunning av utvendig panel er malingslinja der nå for tungdrevet når det blir snakk om flerstrøks overflatebehandling. Etterspørselen etter både to og tre strøk øker og da er håndteringslinjene i Øyer for arbeidskrevende ved at partiene må inn og ut av malingslinja flere ganger. Av ytterkledning leveres nå 85 % overflatebehandlet og 35 % av dette igjen er med flere strøk. Merkevaren Ultimalt er nå med tre strøk. Først råtebehandling, så grunning og deretter første strøk maling. Med tida når teknikken med skjult  innfesting løses vil utvendig panel kunne leveres med ytterligere toppstrøk og 100 % ferdig yttervegg.  

Stor utviklingsjobb

Etter at beslutningen om å bygge nytt og flytte alt hit til Gausdal ble tatt har det vært en intens utviklingsperiode for å finne fram til gode teknologiske løsninger. Et ekte nybrottsarbeid og en teknikk som pr. nå er den mest moderne i Europa. Det er maskinfirmaet IK Teknik fra Sverige som har levert utstyret og deres vd Ola Iversen som også er på plass i Gausdal med finjustering av teknikken bekrefter at dette er innovasjon og avansert teknologi satt  sammen i industrielle produksjonslinjer.  Prosjektet i Gausdal blir et referanseprodukt for firmaet hans og han gleder seg til  europeisk treteknisk konferanse i Gøteborg senere i år der produksjonsløsningen  skal presenteres. Firmaet har bygd flere tradisjonelle malingsfabrikker, men dette er den absolutt mest avanserte linje de har satt i gang. Det finnes ingen mer moderne fabrikk i Europa bekrefter han.

maling 4

Jørn Nørstelien og vd Ola Iversen fra IK Teknik AB  har samarbeidet lenge om den nye malingsfabrikken

Litt spente – avansert fabrikk

Det skal innrømmes at vi har vært litt spente på om vi klarte dette sier Nørstelien. Utviklingsarbeid har alltid en viss risiko ved seg. Men nå er vi så godt som i mål. Teknisk sett fungerer linjene bra, men styringssystemene må fortsatt finjusteres og trimmes noe. For dete er imponerende tekniske  løsninger som blir forklart for journalisten og vist fram i anlegget.

Fabrikken er delt slik at en kan kjøre to linjer paralellt. Bare grunning kan gå i ett løp, mens flerstrøks behandling går i en annen linje. Alt sammen er ordreproduksjon og det kan være 10-15 ordrer inne i malingsfabrikken på samme tid. Partiene merkes med en rfid-brikke på første bord i en ordre når de går inn i linja. Den informasjonen som ligger der styrer veien gjennom anlegget, type overflatebehandling/maling som skal påføres , fargevalg og tørkeprosess og på slutten av linja pakking, merking og foilering. Utvendig panel  har et stort antall profiler og dimensjoner. Det kan velges farger ut fra hele fargespekteret og riktig farge blandes på en avansert blandestasjon.

maling 2

Her blandes fargen som kunden vil ha

Fabrikken har en påføringsboks for råtebehandling og  tre malingsbokser der det påføres den fargen som er bestilt på ordren. Omstilling mellom  farger er raskt å utføre. I malingsboksene påføres det maling via et dysesystem og det sendes inn vanntåke i boksen for å hindre malingsstøv og sikre jevn påføring. Etter malingsboksen går bordene over i en tørketunnel som er delt i tre temperatursoner. Skal partiet ha flere strøk styres bordene tilbake til ny malingsboks for påføring av neste strøk. Til slutt føres partiet over til pakkestasjon og klargjøres for levering/utkjøring.

maling 3

Her tørkes panlebordene før eventuellt nytt strøk

Det er mange dataskjermer og utallige følere og styringskomponenter inne i produksjonslinjene. Så mye som mulig er automatisert og datastyrt. 2-3 mann skal kunne kjøre hele anlegget når alt er i optimal drift. De øker kapasiteten fra  35.000 løpemeter pr skift i Øyer til 80-85.000 løpemeter pr. skift her . Det betyr at vi skal kunne kjøre den produksjonen vi nå greier i Øyer på to skift på ett i den nye fabrikken. Alt dreier seg om antall meter pr arbeidstime eller antall kubikk opp mot det samme i denne bransjen forklarer Nørstelien. Vi har økt kapasiteten på saging med ca. 30 % de siste årene på samme arbeidstokk. I 2010 overflatebehandlet de  5 mill løpemeter i Øyer og i fjor 13 mill løpemeter. Volumet  har økt med ca. 1 mill løpemeter i året for ferdigmalt kledning . Nå tar vi et stort skritt videre med hensyn til kapasitet og selv om mange er i startgropa for lignende utstyr regner vi med å ha tatt en 3-4- års forsprang med denne investeringen. Det er investert ca. 50 mill i malingsfabrikken i Gausdal. Den har lokaler i det tidligere kranlageret på sagtomta som  er fullstendig renovert nå og framstår som et topp moderne industribygg med maskinlinjer i 3 etasjer.  Dette markedet er fortsatt i sterk vekst forteller Nørstelien, nå inntar vi en klar lederposisjon i dette markedet. Ingen vil stå med malejobben på en ny veggkledning lenger hvis den kan leveres ferdigmalt på. Det bidraget som malingsfabrikken hittil har gitt i drifta til Gausdal Bruvoll har vært helt avgjørende for økonomien i selskapet. Vi tror denne investeringen vil styrke oss også i framtida, sier Jørn Nørstelien.

maling 5

Panelbord påløpende bånd inn i malingsfabrikken

Åpning og visning

Det er nærmest kø for å se på hva vi har fått til sier Nørstelien. Bransjen har en veldig åpen holdning til sine produksjonsløsninger. Det er vi som er mindre som har mest å tjene på det, sier han. Men innrømmer at det er artig når de største trelastleverandørene i Sverige spør om å få se på hva den nye fabrikken i Gausdal kan prestere. Det blir offisiell åpning i september kan han også fortelle. Så lokalavisa var så heldige at vi fikk en forhåndsvisning i dag. Teknologien rundt malingslinjene er også inne i flere forskningsprosjekter der  målet er ytterligere automatisering av prosesskontrollen. Det kan gå på overvåkning av malingsdysenes funksjon via akustisk kontroll(lyd) ulike lasermålinger,  mere avansert kameraovervåkning , online veieteknikk mm. Det er nybrottsarbeid som er med på å sette en ny standard i bransjen vi er med på sier Nørstelien

Plattform 2020

Vi skriver bare 2018 enda, emn det som i en fellesbetegnelse for selskapet er kalt Plattform 2020 er i ferd med å bli gjennomført før tidsplanen . Det har gått ut på ny klyvlinje på saga, nye lagertak, nytt høvleri nr 2, ved at høvleriet i Øyer er flyttet hit og utvidet, nytt velferdsbygg, malingsfabrikken nå og nytt administrasjonsbygg som er i startgropa når de nå overtar GAVO-bygget 1. juni.  Det har vært veldig hektisk de siste årene , og vi trenger nok en konsolideringsperiode når alt er på plass, sier Nørstelien.  En periode der vi ser mest på trimming av drifta og produksjonen. Men bransjen er slik at det aldri stopper opp med utvikling og det er nye prosjekter i kjømda her også i framtida. Fra neste mandag er altså all virksomhet i Gausdal Bruvoll samlet her i Gausdal. Lokalene i Øyer er solgt, malingsfabrikken er solgt og skal demonteres. Til høsten skal de være helt ute av all virksomhet på Bruvoll i Øyer. Det hører også med til bedriftshistorien at de i fjor overtok  trelastbedriften Gran Tre og har forskjellige prosjekter for kapasitetsutvidelser der på gang. Gran Tre skal  opp på 90.000 kubikk  saget virke. Med  Gausdal Bruvoll med sine 140-150 000 kubikkmeter tømmer så blir dette en vesentlig aktør i det norske trelastmarkedet. Tredje størst i landet antar vi.

Gausdølene har all grunn til å være stolt av industribedriftene sine. Gausdal Bruvoll, Pretre og Q-meieriet er av de fremste aktørene i landet og de foredler lokalt råstoff for et landsdekkende marked. Samtidig gir det viktige og trygge arbeidsplasser lokalt med dertil skatteinntekter i kommunen.

Vi gratulerer Gausdal Bruvoll med nyinvesteringen og ønsker virksomheten velkommen hematt te bygda! Dette er en hjørnesteinsbedrift som gir arbeid til ca. 100 årsverk og gir store ringvirkninger for tilknyttede  virksomheter innen blant annet transport og servicenæringer.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts