Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Mange har kanskje stusset over gardinene som er foran butikkvinduene hos Skogvang nå om dagen. Det er bare midlertidig forsikrer daglig leder Thomas Røste når vi spør hva det betyr. Men det betyr at detaljhandelen nå blir avviklet spør vi? Ja i forhold til hvitevarer og småelektriske produkter så er det riktig. I løpet av februar måned er en slik omstrukturering på plass bekrefter Røste. Hvorfor?

Det er ikke først og fremst vårt valg sier Røste. Vi gikk fra å være Expert-butikk til at det ble til Power-kjeden. Vi ville gjerne fortsatt i det konseptet, men kravene til omsetning var langt over det vi kunne greie og da fikk vi ikke slik kjedetilknytning lenger.  Å stå utenfor de store elektro-kjedene i dag er nærmest umulig. Der er alt lagt opp til stor omsetning og begrensede marginer. Det kan ikke en liten butikk få til.

Nytt konsept

Som en del av Minel-kjeden skal vi rendyrke vårt konsept innen installasjon, belysning, varme tele og data og sikkerhet sier Røste.  Det betyr at vi nå flytter opp i butikken avdelingsleder og saksbehandlere på installasjonsvirksomheten til første etasje og Teledata Øst med Trond Syversen og Odd Are Holslien får også kontorer nede. Det blir åpen dør og folk å treffe for hjelp og veiledning alle hverdager her. Vi skal ha utstillinger av de produkter vi kan tilby i forhold til både belysning og styringssystemer der. Det er en rivende utvikling i denne sektoren i forhold til det som går under begrepet Smarthus. Og mange nyvinninger vil komme framover. Når det gjeler tele og datautstyr vil vi kunne skaffe ting fra våre leverandører og mye av dette inngår i moderne installasjonsvirksomhet. Vi opprettholder alle garantiansvar fra varer som er solgt gjennom butikken og vil ha folk til å svare på spørsmål og yte hjelp til gamle og nye kunder.  Vi har tro på at dette skal bli positivt for kundene lokalt sier Røste. Vår virksomhet er rettet mot privat husholdninger, industri og landbruk her i bygda. Det skal det fortsatt være. En stor del av oppdragene er serviceoppdrag som du vil kunne få veiledning om og bestille oppdrag gjennom det nye kontoret. Materiell vil også kunne kjøpes som før i det segmentet. Men kjøleskap og hårfønere det blir borte? Ja som handelsvare over disk blir det det bekrefter Thomas Røste.  Hva med de varene som er i butikken nå? Noe vil bli kanalisert gjennom andre forhandlere og det vil bli utsalg på resten når vi kommer til februar sier Røste.

butikk minell

Butikkhyllene hos Skogvang blir borte fra i februar

I tråd med utviklingen

Eier og senior i bedriften Lars Harald Røste er også innom og vi lurer på hvor lenge det har vært butikk for elektriske varer her?  Det er nok rundt 50 år sier han, fra slutten av sekstiårene. Da han kom hit i 1974 var det butikk i halvparten av det som nå er butikkflate. Litt vemodig lurer vi på? Vi må rette oss inn etter de endringer som skjer i samfunnet mener han. Både dagligvare, Europris, Claes Ohlson, Biltema og andre er konkurrenter i dette markedet og ikke minst den store økningen i netthandel gjør at det ikke er lett å drive en liten butikk i denne bransjen lenger. Vi er nok en av de siste som driver en slik butikk, blant annet er det ingen av de andre i Minelgruppen som har utsalg av el-produkter. Det som har vært er historie, vi må konsentrere oss om det som er hovedvirksomheten vår framover. Historielaget får ta seg av det som har vært sier han lurt. Vi beholder arbeidsplassene og satser offensivt framover for å være en sterk lokal bedrift innen alt som har med el-installasjon og teledata å gjøre sier han. Firmaet har 34 montører ute i felt og tar inn 6 nye lærlinger til våren så vi er en stor aktør i dette markedet sier Røste. Det blir åpen dør her og fagfolk å treffe også i det nye konseptet lover han.

minell

Lara Harald og Thomas Røste sammen med Rune Skogheim, Torsten Sagheim, Kjell Østensen og avd.leder Pål Graedler. Disse blir å treffe i første etasje når butikken blir borte.

Vi får håpe det blir en vellykket satsing for Skogvang, men det er uomtvistelig et tap av en spesialbutikk med lange tradisjoner fra handelssntrum i bygda.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts