Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Det er Løype Anleggsdrift AS som har utbyggingsarbeidene i Kjoslia og for bruprosjektet er firmaet Eiqon innleid. Brua er 10 meter bred, det er full vegbredde pluss fotgjengerfelt. Elveløpet er smalt her så lengden på brua er bare rundt 6 meter. Nå er vangene støpt og forskalingen til brudekket starter opp. Denne brua er viktig både for det nye hyttefeltet, skistadion som får tilførselsveg fra den nye vegen, og på sikt kan det bli et hovedvegløp for trafikken til Austlid- Glåmhaugen. Da vil den kunne erstatte dagens veg som ikke er mye å skryte av når det gjelder bæreevne og tilstand nå i vårløsninga og korte inn reisetiden vesentlig opp til Austlid og hyttefeltet på Glåmhaugen. Vegen som bygges nå blir på  vel 1 kilometer fra Skeiselva og oppover i lia. Det er ca. halve strekning fram til Liesetervegen /Austlid.

kjos 2

Solid brufundamnet som skal stå for en fårflom i Skeiselva

Kjoslia

Det er lagt opp til tre reguleringsplaner for dette området som kommer under kommunedelplan Vesleseter. Kjoslia 1 er det området som det nå bygges infrastruktur i. Det er til klargjøring av 56 tomter i første fase. Det kan utvikles områder med bortimot 100 flere tomter fra stikkveger videre innover i feltet fra denne nye hovedvegen. I de neste byggetrinn som er kalt Kjoslia 2 og 3 kan det bli over 250 ytterligere tomter helt opp til Liesetervegen.  Det er i alt 15 grunneiere i Øygardan  som har dannet utbyggingsselskapet Skeikampen Panorama, daglig leder der er Knut  Enger  Olsen.

På de første 56 tomtene er det inngått samarbeidsavtale med hyttefirmaene Leve og Blåne slik at de disponerer disse tomtene etter fordeling seg imellom. Denne avtalen sørger for finansiering av grunninvesteringene i veg, vatn kloakk og framføring av strøm og bredbånd.

kjos 3

Her åpnes det for stor hyttebygging og ny veg fram til skistadion

Løype anleggsdrift har tre maskinlag i sving i området nå og  de første tomtene skal være salgsklare til høsten i år. Brua er antagelig ferdig rett over påske. Med dette åpnes et helt nytt område for hyttebygging på Skei. Terrenget i Kjoslia er svakt skrånende i ei fin vestvendt li med god solgang. Panoramautsikten opp mot Skeikampen blir upåklagelig så det navnet kan godt forvares. Videre innover langs Skeiselva og nærmere fjellandsbyen kommer det også opp ei helt ny hyttegrend, Stavtaket. Utbygger der er Saltdalshytta med Enge som grunneier.

Stor aktivitet på fjellet

Salg av hyttetomter har startet godt også dette året og mye oppføring av nye hytter skjer nå etter salg i 2018 som og var et godt salgsår. Med mange påskegjester i fjellet er det tradisjonelt en god salgsperiode på vår/forsommer. Det er grunn til å tro at det skjer i år også. ‘

Løype Anleggsdrift har stor aktivitet på Skei. I tillegg til jobben i Kjoslia har de et større prosjekt med veg og VA  på Slåsetra og de har nylig signert en avtale om bygging av vann/kloakkledning inn til de nye leilighetsbyggene som Thon-Gruppen er i ferd med å føre opp på tomta der Gausdal Høyfjellshotell sto.  Grunnarbeider på nye hyttetomter er også en viktig del av oppdragene for firmaet. Det er ingen tvil om at aktiviteten på Skei har stor betydning for vårt firma og flere andre lokale bedrifter her i Gausdal, sier daglig leder Ånung Løype i Løype Anleggsdrift AS.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts