Skip to main content
annonser
Næringsliv
Olav Iverslien
Redaktør

Det er først og fremst behov for noe mer langsiktig leieavtale på lokaler som gjør at vi flytter sier drosjeeierne når vi spør om hvorfor. De har sett på flere alternativer i sentrumsområdet her men har nå landet på Linflåa. De mister ved dette «drop in –kunder» som har vært på butikkene, legekontor eller kommer direkte fra bussen, men håper det skal bli en brukbar løsning likevel. Det aller meste av kjøreoppdragene kommer via telefon eller databestillinger for offentlig transport og avstanden ned til sentrum er ikke lang for de som ringer.

taxi 2

Her på baksida av industribygget på Linflåa får Drosjeentralen nye lokaler

Drosjesentralen i Gausdal har lang historie fra slutten av 80-tallet da drosjeeierne begynte å samarbeide om vakter og oppdrag.  Drosjetilbudet i bygda er mye eldre og startet opp så tidlig som i 1926 . Nå er det 10 biler som er i sving hos drosjesentralen her fordelt på 6 drosjeeiere . Tre minibusser med 16 seter og 7 vanlige biler. Drosjeeierne som har maxi-taxi er Johnny Linn, Arild Hagen og Reidar Engjom. De har også alle tre vanlig bil i tillegg ellers har Sverre Torgersrud, Ingolf Linn og May Britt Olsen drosjeløyver.

Drosjesentralen tar alle typer oppdrag fra privatkjøring, sjuketransport, handikaptransport og i skoleåret mye kjøring av skoleelever. I de senere årene har det blitt samarbeid med Opplandstrafikk med det som kalles bestillingsruter der en kan bestille transport hjem fra bussholdeplassen ved Segalstad bru og nå dekker det omtrent hele kommunen.

Ti sjåfører er daglig på jobb og for å dekke opp døgnvakt og helgekjøring er det det tilsvarende antall reservesjåfører med ulike størrelser på deltid.

Drosjesentralen har oppdatert og ny bilpark. De viser fram sin nyeste minibuss, en noe påkostet Mercedes Sprinter 16 seter som er siste tilskudd i bilparken. Den kjøres av Tom Skoglund.

taxi 3

Tom Skoglund viser fram den nye minibussen, eier er Johnny Linn

Drosjeeierne har et vakt- og arbeidsfellesskap men driver egen virksomhet hver for seg under Drosjesentralen. Nå blir de borte fra sentrum, men flytter ikke så langt.

Olav Iverslien
Olav Iverslien