Næringsliv
Fra nyttår blir kommunenummeret 3441
Fra nyttår blir kommunenummeret 3441
Olav Iverslien
Redaktør

Du har kanskje lagt merke til at et ukjent tall står på valgkortet du har fått tilsendt foran valget nå? At Gausdal har hatt nummer 0522 er godt innarbeidet etter hvert og brukes i forskjellige identifikasjons-sammenhenger. Det nye tallet fordi, fylkene Oppland og Hedmark fra nyttår er sammenslått, er 34 for fylket Innlandet og 41 som kommunenummer for Gausdal. 3441 du kan like godt vende deg til det først som sist!

Mange steder må dette endres innen offentlig sektor. Skatteetaten, Nav og kommunen er eksempler på det. I landbruket er også kommunekoden brukt blant annet til dyreidentifikasjon og går igjen i alle offentlige Husdyrregistre. Det blir noe å passe på i en overgangsfase. Det stiller vel politikere til Fylkestingsvalget som ønsker å reversere denne regionreformen som har ført til færre fylker, men det er vel tvilsomt om prosessen kan snus?

Det er blitt ca. 70 færre kommuner i Norge etter kommunereformens første runder. Antallet blir fra nyttår 2020 356 kommuner mot 426 tilbake i 2017. Som alle vet hadde ikke kommunereformen noe gjennomslag her i Innlandsfylkene, vi mister et par kommuner som går til Viken som fylke, ellers er alt om før- men med nye nummer. 3441 husk det!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts