Skip to main content
annonser
Næringsliv
Daglivarebutikken i Forset går veldig bra
Daglivarebutikken i Forset går veldig bra
Olav Iverslien
Redaktør

Det var i desember 2009 at det ble åpnet ny Prix-butikk på det som fortsatt lokalt kalles Handelsforeninga i Forset. Det skjedde etter at den opprinnelige dagligvaren i lokalene hadde gått konkurs og Coop valgte å flytte inn i lokaler her og legge ned ved Brua Samvirkelag. Hele tida disse 7 årene har butikken hatt en fin utvikling. Åvangen sier at kriteriene for å bli beste butikk er sammensatt av flere måltall. Prixen i Vestre har gode sifrer på alle områder l enten det gjeler, svinn, omsetningsøkning, personalkostander, årlig omsetningsvekst og kunde-tilbakemelding. Her drives det godt sier Åvangen og kundene slutter opp om lokalbutikken. Vi er veldig fornøyd med drifta i Forset. Det hører med til historien at butikken fikk samme utmerkelse for 3 år siden så her er det ingen tilfeldigheter med god drift.

Det er spesielt bra at vi tross to måneder med ganske omfattende byggearbeider og litt kaotisk for både kunder og ansatte ikke tapte omsetning den perioden og har en fin økning på årsbasis for 2017 sier Åvangen. Tallene hittil i år ser også bra ut.. Omsetningen her i Vestre er nå tett oppunder 30 millioner netto på årsbasis og det er sterketall når sterke konkurrenter i dagligvarebransjen bare er noen få kilometer unna ved Seg. bru. Folk bruker lokalbutikken og det er beste garantien for en god butikk i framtida sier Åvangen.

DSC 7023

Velfortjent heder til butikkledelsen ved Coop Prix Vestre Gausdal

Det var assisterende butikksjef, Hilde Ringen, som mottok prisen på møtet i Trondheim. Veldig artig for en liten lokalbutikk sier hun. Butikksjef Åsta Sønstegard var også på plass når blomster og diplom ble utdelt. Åsta er så smått tilbake etter en alvorlig sjukdomsperiode. Hun var tydelig rørt over at butikken har oppnådd så gode resultater.

Vi slutter oss til gratulantene og ikke minst sender en takk til kundene i Vestre Gausdal som støtter opp om lokalbutikken sin. Godt jobba alle sammen!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts