Næringsliv
Dag Høiholt Vågsnes innledet om digital markedsføring
Dag Høiholt Vågsnes innledet om digital markedsføring
Olav Iverslien
Redaktør

Et titalls reiselivsfolk var samlet for å diskutere hvordan felles digital markedsføring kunne bli bedre. Nettsiden www.gausdal.com og den samme siden som ligger under www.visitgausdal.no er Turistinformasjonens nettsted for Gausdal. Nå er det slik at Turistinformasjonen på Dikterportalen ved Aulestad bare er åpen i perioden mai-september. I den perioden oppdateres nettsidene med det som skjer, men i resten av året er nettsiden uten oppdateringer. Dette synes samtlige reiselivsaktører var lite tilfredsstillende og stemningen gikk i retning av at et nettetsted som ikke fungerer, like godt kunne legges ned.

Ove Gjesdal fra Visit Lillehammer orienterte om hvordan de driver sine nettsider og hvor viktig det var med oppdatering og bruk av bilder og korte filmsnutter for å fange interesse. Nettstedet www.lillehammer.com hadde årlig 250.000 brukere kunne han fortelle. Det driftes fra Turistkontoret på skysstasjonen på Lillehammer og å være med krever medlemskap som enten er omsetningsbasert eller uansett en minsteavgift på kr 3.000 årlig.  Gjesdal skulle komme tilbake med hva slags betingelser og muligheter det var for bedriftene i Gausdal og tilslutte seg nettstedet som de har og som dekker turistbedrifter i 8 kommuner fra Ringsaker til Nord Fron. Med i alt 150 medlemsbedrifter.

Digital markedsføring er ikke noen enkel utfordring å forholde seg til. Mange hevdet at Facebook og Instagram var de kanalene som gav best respons. Enhver reiselivsbedrift med respekt for seg sjøl har vel gjerne også egne nettsider ofte knyttet opp mot bestilling av opphold.  Det er mange felles nettsider i blanding med enkeltsider. Bare på Skeikampen er det mange; Skeikampen Marked med sine medlemsbedrifter ligger under www.visistskeikampen.no , Skeikampen Eiendom har egne nettsider for salg av hytter og tomter, Thom Skeikampen har sitt og fritidsboligeierne har sine sider.  Finansiering av dette og jevnlig oppdatering/drift kan være en utfordring. Men det ser altså ut til at den «gamle» Gausdals-sida går en utrygg framtid i møte. Fordelen med den var at det var gratis og være med der. Det hjelper antagelig ikke hvis opplysningene ikke er oppdatert?

Dikterportalen var et annet tema på møtet. Det er Turistinformasjonen på Aulestad som er åpen mai-september. Ved åpningen i 2010 var det en storskjerm med bedriftspresentasjon som rullet inne der. Denne er ikke oppdatert heller og nå vil Kulturetaten som er ansvarlig for driften der gå ut med nytt tilbud om å få vise presentasjoner for alle typer bedrifter i bygda, som stillbilder som kan vises der. Det var stemning for at dette kan være aktuelt å videreføre i en ny versjon og kostandene ble sagt skulle være overkommelige. Turistinformasjonen som nå også er billettkontor for museet på Aulestad har rundt 10.000 besøkende. Museet har dessverre et adskillig lavere besøkstall årlig.

Møtet var arrangert av Gausdal Næringsforum og Strand Fjellstue sørget for god bevertning.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts