Skip to main content
annonser
Næringsliv
Hyttebugging her på Skeibo tidligere i vinter
Hyttebugging her på Skeibo tidligere i vinter
Olav Iverslien
Redaktør

Før påska hadde sammenslutningen Skeikampen Eiendom kontrakt med 18 tomtekjøpere. I drømmepåska i år var det stor interesse for tomter og mange på visning. Hyttemessa uka etter hadde rekordinteresse og tallet nå er antagelig passert 25 solgte tomter på årets første 4 måneder. Denne rivende interessen for Skeikampen blir bekreftet av daglig leder i Skeikampen Eiendom, Ola Idar Løkken.

Utbyggerselskapet som består a de fleste tomtetilbyderne på Skei i et samarbeid med 7 hytteleverandører er i en veldig god driv for tida. Hyttefirmaene som er med i denne sammenslutningen er: Hedda Hytter, Leve Hytter, Tinde, Jøra Bygg ,Boligpartner og Blåne.

Skeikampen Eiendom har nylig distribuert ny brosjyre og er svært aktiv med markedsføring i nasjonale medier på internett. I brosjyra ser vi om mulige hyttetomter i følgende hyttefelt: Austlid/Glåmhaugen, Vestlia, Skeislia, Skei Sør , Skei Sentrum , Skei Fjellgrend ,Setergrenda, Sørskeitjernet, Bergseng Seter, Slåseter og Skeikampen Panorama som er feltet nærmest Austlid i tre større utbyggingsområder i det som kalles Kjoslia 1-3, Der er det regulert inn 3-400 nye tomter  og området strekker seg fra den nye Skistadion ovenfor det gamle renseanlegget på Sør Skei  og helt opp til Austlid. Langs en ny vegstrekning som da blir hovedinnfartsåre for Austlid/ Vesleseterområdet. I tillegg til dette har Saltdalshytta 18 skihytter i et område kalt Stavtaket , mellom Renseanlegget og Fjellandsbyen. Ved starten av vegen til Austlid skal Tinde legge ut 44 hytter på det som kalles Tindelykkja. På Skeibo ved innkjøringa til tidligere Gausdal bygges det nye hytter og leiligheter og Thon står i startgropa på en rekordstor utbygging sentralt ved tidligere hotell og skitorget.

Hvor skal dette ende er vel et naturlig spørsmål? Løkken bekrefter at det er helt utrolig god etterspørsel for tida. Samtidig påpeker han at det trengs tilgang på nye tomteområder. Enkelte felt begynner å bli litt» utplukka» og det er viktig å ha attraktive tomter som gir kundene noe de  kan velge i . Han protesterer ikke på at det vi er inne i nå er en gullalder. Men sier at de fortsatt er nøkterne og ganske så klar over at dette med interesse for tomter og hytter kan gå i bølgedaler. Det har vist seg ofte tidligere.

Finansavisen oppgir med kilde fra Progonsesenteret at det i 2017 ble ferdigstilt ca 6.800 fritidsboliger i Norge. Dette er ny rekord og hyttebyggingen er nå mye større enn boligbyggingen i mange kommuner. På landsbasis er det et stort tomteoverskudd. Men stadig nye områder i nye kommuner og destinasjoner reguleres inn og planlegges for  å dekke den enorme interessen for fritidsbolig som nordmenn synes å ha. At dette har veldig store ringvirkninger i de kommunen som er berørt er helt klart.  Sier vi gjennomsnittspris for en hyttetomt på 1 mill og forsiktig 3 mill for det som bygges oppå tomta vil en utbygging på 50 hytter her i Gausdal bare i  startomsetning  bety 200 millioner. Ettervirkningen er handel, servicetjenester og kommunale skatter , avgifter og gebyrer. Vi har sagt det før og gjentar det gjerne: Hva hadde Gausdal kommune nå i moderne tid vært uten hyttebygging?

Vi ønsker alle aktører fortsatt GODT HYTTESALG. I en annen artikkel skal vi ta opp hytteskatten, eller den korrekte betegnelsen- Eiendomsskatt for fritidsboliger. Det er en sak som ikke begeistrer hyttefolket slik i positiv retning.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts