Næringsliv
Eli Linn, Ingunn Heggen og Marit Rundtom har alle arbeidet på apoteket siden starten
Eli Linn, Ingunn Heggen og Marit Rundtom har alle arbeidet på apoteket siden starten
Olav Iverslien
Redaktør

De første årene hadde de lokaler inne i det som nå er en del av Hagesenteret og i 1995 flyttet de inn i de lokalene som de er i dag og i 2002 tok Ingunn Heggen over både apoteket og bygningen. Lokalene ble ombygd og fornyet i 2008.

Stabil arbeidskraft

I dag har Apoteket 5.2 årsverk. Det er to farmasøyter her, Hilde Berg og Ingunn. Både Eli Linn og Marit Rundtom har vært ansatt helt siden starten. De andre faste medarbeiderne er Sidsel Fliflet og Anne Smedsrud. Det tyder på at vi trives og har en fin arbeidsplass sier  de to med 25 års fartstid  til Gausdøl’n.  I dag er omsetningen av legemidler og ulike varer for selvpleie på ca 20 millioner kroner hos Gausdal Apotek. Marginene er her som i mange andre bransjer blitt mindre med årene forteller Ingunn.  Antall apotek har på samme tida økt voldsomt. Da de startet i Gausdal var det ca. 350 Apotek i Norge nå er tallet 900. Bare på Lillehammer er det 7 apotekutsalg.

Mange endringer

Her som i andre bransjer er mye digitalisert de siste årene. En stor omlegging var elektroniske resepter som nå alle leger bruker. Det gir kunden en valgfrihet hvor de handler sine medisiner, men Ingunn sier at hun synes kundene i Gausdal er lojale mot lokalt Apotek. Men folk reiser mer i dag og handler også medisiner der de er til enhver tid. Vi har heller ikke de lengste åpningstidene så jeg forstår at tilgjengelighet teller mye.  Noe hun ikke er så fornøyd med lojaliteten til er det som skjedde i 2011 da medisinkjøp til institusjoner og hjemmesykepleie ble lagt ut på anbud. Det betyr at ingen reseptpliktige medisiner til den offentlige helsetjenesten kjøpes inn i lokalt. Vi mister både kompetanse på en del legemidler og det påvirker det vi kan ha av lagerhold sier hun.

Moderat feiring

Det blir kaffe og kake til kundene ut uka nå og en liten privat markering på lørdag forteller Ingunn Heggen. Apoteket i Gausdal er i innkjøpskjeden Ditt Apotek , men står ellers fritt og uavhengig uten noen kjedtilknytning.  Hva tror dun om framtida i denne bransjen? Det er ikke godt å si svarer Ingunn vi har jo alt fått medisinsalg på nett. Jeg tror vel fortsatt mange setter pris på den kundeveiledningen vi kan gi i direkte kontakt. Når det gjelder antall apotek tror hun at det nå snart er nådd et metningspunkt.. Blir det for mange blir det ikke grunnlag for drift for alle. Apotek er en kunnskapsbedrift hvor vi blant annet har krav til alltid å være en farmasøyt her i åpningstiden. Vi vil fortsette å betjene kundene i Gausdal på best mulig måte avslutter hun. Vi gratulerer med jubileet!

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts