Næringsliv
Nytt Apoteknavn men samme blide betjening
Nytt Apoteknavn men samme blide betjening
Olav Iverslien
Redaktør

Det er Ingunn Heggen som driver Gausdal Apotek gjennom eget aksjeselskap. Det skal hun fortsette med men fra november nå blir det ny leverandør av legemidler, nyinnredet butikk og nytt navn og logo. Det har vært en lang og litt vanskelig prosess forteller Ingunn til Gausdøl’n . I Norge er det tre store apotekkjeder, Vitus og Ditt apotek, som Gausdal er under i dag, har Norsk Medisinaldepot som medisinleverandør, Boots og Apotek 1 har egne innkjøpsorganisasjoner og av dem er Apotek 1 størst i Norge på handel med legemidler.

Det har vært en avveining med hva som er det beste for bedriften, de ansatte og våre kunder forteller Ingunn. Nå har vi landet på Apotek 1 og tror at dette vil bli en god løsning for alle. De ansatte er veldig positive til en endring og fornyelse. Det har gått 10 år siden siste ansiktsløftning i lokalene her sjøl om vi synes det ikke er lenge siden. Kundene vil sikkert merke litt kaotiske tilstander under ombyggingen men vi håper alle vil ta det sporty og når ting er i orden er jeg trygg på at det vil bli en god løsning, sier Ingunn Heggen.

Hva blir nytt? I hovedsak er det butikklokalet, Det blir en helt ny inn innredningsløsning med reoler og kassasystemer, Vi får 3 kasser pluss 1 for kjøp av vanlige handelsvarer, Det blir større areal for reoler og bedre utvalg i handelsvarer, produkter til personlig pleie hud, kropp og forbyggende ting uten reseptplikt. Når det gjelder legemidler så er det ivaretatt av handelsnavn og produsenter som leverer til alle kjedene. Det kan bli noe endringer på synonymprodukter eller erstatningsprodukter som gir billigste valg av preparat. I tillegg får vi et helt mytt datasystem men det blir nå oss bak skranken som må ta ansvaret for.

Er dette et ledd i at Apoteket etter hvert får nye eiere lurer vi på? Det blir ingen endring på eierforholdet så lenge jeg driver svarer Ingunn men i avtalen med kjeden ligger en opsjon på at de kan kjøpe ut virksomheten ved eierskifte. Apotekdrift er ganske komplisert i forhold til autorisasjoner og krav til drift så jeg mener denne løsningen best mulig også sikrer apotekdrift i lang framtid her i bygda sier Ingunn.

Hva er utfordringene med omsetning av legemidler i dag lurer vi på?

Det at dagens resept- og legemiddelbruk på mange måter er rigget for den yngre generasjon med god både dataerfaring og kunnskap er nok en utfordring for de eldre. Det merker vi stadig vekk. Det er den enkelte brukers ansvar, i samråd med fastlegen, og holde orden på de faste legemidler som brukes. Mye er blitt enklere ved at reseptene nå ligger i en database, mine resepter, som gjør at du kan handle på hvilket apotek du vil også på postordre. Men dette stiller høye krav til at alle systemer er oppdatert og ajourholdt til enhver tid.  Vi kan nok bli enda bedre på kommunikasjon og samhandling med legekontorene, Og det er et viktig arbeid for å hindre feilmedisinering. Endringer må oppdateres fra legehold og resepter som ikke skal brukes lengre må tas ut av systemet. Ved økt dosering eller at legemidler tas vekk er det viktig at alle registreringer stemmer. Alle burde ha en oppdatert medisinliste fra sin fastlege. Kommer du ut for en ulykke, havner på sykehus er det ikke sikkert at medisinopplysningene stemmer hvis de ikke er kontrollert og ajourholdt.

Så har vi dette med informasjon /brukerveiledning. Vi gjennomfører oppstartsamtaler med pasienter som blir satt på medisiner for hjerte-karsykdommer. Det er også mye informasjonsvirksomhet rundt livsstilssykdommer og preparater til hjelp, trivsel og forebygging. Oktober er temamåned for røykeslutt blant annet. Den nye kjeden er også sterke på ulike kampanjer og det vil komme tilbud om ulike produkter innen livsstil og forebygging samt personlig pleie/velvære gjennom hele året i apotek 1.

Og så er det viktig å få fram at vi damene bak disken er de samme og vi skal gjøre vårt beste for å yte god service under ny logo. Det blir nok nye klær men samme innhold avslutter Ingunn Heggen.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts