Næringsliv
Figurer og veggmalerier i Granlien er det Ingrid som står for
Figurer og veggmalerier i Granlien er det Ingrid som står for
Olav Iverslien
Redaktør

I årene 2017/2018 var det nesten bygge-boom på kufjøs her i Gausdal. En av de siste som er ferdigstilt er mjølkefjøset på Granlien i Rødumsbygda. Det er bygd inntil det gamle fjøset og låven er omgjort til en romslig fôrsentral. Selve nybygget er på vel 600 kvadratmeter med full gjødselkjeller under. Det er et tre rekkers liggebåsfjøs for ku med egen rekke for ungdyr/kalver og også mulighet for utvidelse med flere mjølkekyr eller ammekyr på den sida av forbrettet. Det er i utgangspunktet 40 liggebåser for ku og romslig plass til ungdyr. Fjøset har heldekkende spaltegolv, Det er mur-elementer som vegger og limtrekonstruksjon i tak og søylerekker. Naturlig ventilasjon i mønet som styres automatisk. Her er det mjølkerobot, kubørste og etter hvert skraperobot for å holde rent. Det er egen sjuke-/velferdsavdeling der kyr som skal kalve eller ha behandling av dyrlege kan skilles i fra. Kontordelen er på en etasje over fjøset med full oversikt ned i fjøsdelen. Litt spesielt at denne «gjeterbua», som Amund kaller den, er laget i gammel seterstil med laftekledning og småruta glas,

Dyrene kommer inn og kalvinga starter om et par uker. Her skulle det være topp forhold både for dyr og røktere i et framtidsretta fjøs på alle måter.

Av leverandører /entreprenører har Løype Anleggsdrift gjort utgraving og arrondering, Åsen Betong har hatt støpearbeider av golv og kjellervegg og dragere. Borgen Bygg har levert vegger som er i isolerte betong -element og alt av limtre søyler og tak-konstruksjon samt ventilasjon. Felleskjøpet er leverandør av spaltegolv og all innendørsmekanisering mens rør og el er utført av Nyheim /Skogvang. Tømrerarbeider er det Sør Gudbrandsdal Byggtjenester som har utført.

Prislappen til nå er ifølge byggherren 7.5 millioner pluss en stor egeninnsats. Av dette støtter Innovasjon Norge med 1.6 millioner. Byggearbeidene startet i fjor høst og nå er fjøset klart til å tas i bruk. I starten nå skal det produseres 300 tonn med melk fra fjøset. Vi gratulerer Amund og Ingunn med ny flott driftsbygning!

granli 3

Amund, Ingunn og odelsgutten Olaf gleder seg over nytt fjøs

granli 4

Mange hadde møtt opp til Åpent fjøs i Granlien

grnali 2

Roslig og fint fjøs,legg merke til det særpregede kontrobygget i andre etasje

Olav Iverslien
Olav Iverslien