Skip to main content
annonser
Kultur og sport
Olav Iverslien
Redaktør

De to bøkene i hefteform må være et funn for alle som er interessert i Gards- og slektshistorie. Boka om Bølegrenda er på 90 sider og omtaler 15 garder/plasser fra nede ved elva Jøra og til øverst oppe i grenda. Karene Bye og Bårdslien går grundig til verks og har benyttet seg av både kirkebøker, folketellinger, rettsprotokoller, panteregistre og utvandringslister som kilder i sin dokumentasjon. Vi har historiske data nede på 1600 tallet for flere av stedene og navn og årstall på de aller fleste som er født og hatt sin bopel eller virke i denne grenda gjennom de siste 200 år. Slike bøker kan ofte bli en endeløs oppramsing av navn og årstall men disse bøkene har et rikt bildeutvalg som frisker opp teksten. Det er både historiske bilder og bilder fra nyere tid. Teksten er også rik på ulike anekdoter om pussige eller særskilte hendelser som har vært tilknyttet plassene . Fra rettsprotokoller er også tvister og rettssaker opp gjennom årene dokumentert. Det finnes også en oversikt over utvandringen til Amerika herifra, fra midten av 1800 tallet og fram til rundt 1930. Navn og alder på de som utvandret. Alt i alt en svært omfattende og grundig beskrivelse som vil stå seg som historiefortelling fra denne delen av bygda for all framtid.

Boka om Nordgrenda i Olstad er nesten det dobbelte i sidetall (215 sider). Opprinnelig var det tenkt alt samlet i en trykksak, men mengden stoff gjorde at forfatterne valgte å dele det. I denne grenda er over 60 garder og boplasser omtalt. Boka har samme rike bildeutvalget og er oppdatert fram til dagens eiere og drivere. Vi er innom alle livets høydepunkter hos de ulike familier fra fødsel, dåp og konfirmasjon til bryllup og giftemål ogl sykdom og gravferd.

Vi får beskrivelse av alle stedene fra Helleberg i nord og oppover lia til Skålenget og Skåndalen. De tidsviktige hendelsene enten det er av hyggelige ting eller mere tragedier er nøye beskrevet for å vise den betydning det har hatt på bosetting og, eierskifte og tilflytting. Utflytting i form av utvandring til Amerika er også her nøye listeført. Det er også et utdrag fra regnskapsbøkene til Hans Skålenget som drev krøtterhandel på slutten av 1800 tallet.

Svært detaljerte beskrivelser i begge bøkene som det ikke går an å referere direkte fra uten at helheten blir borte. Den grundighet som er lagt for dagen i begge disse bøkene er det bare å ta av seg hatten for. Viktige historiske dokumenter som nå er sikret for ettertiden.

Fra før har forfatterne dokumentert på samme vis i Bennlibygda i egen bok som kom ut i fjor høst.

Dette er sikre gavebøker til alle som har slekt eller kjenninger i denne delen av bygda, De nye bøkene er til salgs på Coop Prix i Forset og Nærbutikken i Svatsum. De er trykt i et opplag på 300/350 og prisen er 250/300 for henholdsvis Bølegrenda og Nordgrenda.

Nå spørs det om forfatterne går videre sørover i bygda. Magne Bårdslien som er en av forfatterne bor i det som kalles Sørgrenda i Olstad så kunnskapen, detaljrikdommen og faktagrunnlaget er sikkert på plass i den delen av kommunen også.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts