Kultur og sport
Olav Iverslien
Redaktør

I vinter har 4 ungdommer drevet rekonstruksjon og bygging av den tradisjonsrike Lauvålibåten som det finnes mange av i Gausdal. De har hatt den erfarne båtbyggeren Kjell Solberg som mentor(eller kursleder) og kunne i dag overlevere en slipper ny båt til Husflidslaget og Historielaget som har støttet prosjektet på forskjellig vis.

Arbeidet med båtbygginga har foregått i verkstedet de til Tore Fjerdrumsmoen og har pågått en kveld i uka siden i fjor høst.

Solberg redegjorde for byggeprosessen gjennom et bildeforedrag og beskrev både materialvalg, byggeteknikk og verktøy som er brukt. Noe av verktøyet er spesialutviklet til formålet. Blant annet en damprør for mjukgjøring av bordene til båtsidene som brødrene Paulsrud har konstruert.  Solberg innrømte også at de hadde tatt moderne materialer til sammenføying og tetting i bruk men mente det var forsvarlig etter tida nå. De mange frammøtte kunne beskue et riktig håndverksprodukt som den nye båten er. Den blir nå i samarbeid med Fjellstyret lagt som utleiebåt på Tortjernet ved Liumsetervegen og kan lånes av alle som vil prøve farkosten.  Solberg gav stor ros til sine medarbeidere i prosjektet. Topp håndverkere med innsikt og lærevilje, samt kreative til å tenke forbedringer underveis var hans attest.

båt 4

Solberg fikk også gave av elevene sine

På tunet i Ulsrud kunne de frammøtte også se en Lauvålibåt av eldre årgang. Den var brukt på Gardtjernet i Nordfjellet og er gitt til Historielaget fra garden Leikvam.

båt 2

Lauvålibåt av gammel årgang

Husflidskonsulenten i Oppland, Brita Aamodt rusten redegjorde for rødliste-satsingen innen Norsk Husflidslag.  En satsing som skal ta vare på og formidle gamle håndverkstradisjoner for kommende generasjoner.  Trebåtbygging mente hun var et fremragende eksempel på hva denne satsingen skulle bidra til.  Håndverk i bærekraftige materialer og et sluttprodukt som blir tilgjengelig for almenheten. Byggingen av båten her i Gausdal har også fått støtte fra Forbundet Kysten til dette arbeidet.

Jon Arne Aamodt bidrog med viser og sang, inspirert av båtliv kanskje helst ved kysten. I den ene visa var refrenget at den sjuende båten skal fanden få. Solberg kvitterte med at han bare hadde bygd 5 slike båter enda. Ikke verst det heller! Siste båten fra hans hånd  hadde sin jomfrutur på Morssjøen denne helga.

Både leder i Historielaget Arne Halvorsen og Husflidslagsleder Anne Enger gav ros til prosjektet og overrakte gaver til båtbyggerne og de som hadde innlegg om temaet.

Kjell Solberg kunne fortelle at han nå i samarbeid med Historielaget skriver på et temahefte om båtbyggertradisjonen i Gausdal som kommer ut til høsten.

Båtbyggerlaget har bestått av Kjell Solberg, Arne og Bernt Pauslrud, Magnus Forrestad Swendsen og Jan Ole Helleberg (bildet). Oddbjørn Skogen og Svein Lundemo har også vært med på deler av arbeidet.

båt 3

Båtbyggerlaget

Har du lyst til å prøve en lokalbygd trebåt i sommer får du nøkkel og kan leie den på Holsbru Kafe.

Olav Iverslien
Olav Iverslien