Kultur og sport
Olav Iverslien
Redaktør

Kjell Kvisten er leder i lokalforeningen Norden her i Gausdal. Han forteller at styret og mange andre frivillige har lagt ned et stort arbeid for å lage et godt innhold i vennskapstreffet her i Gausdal. Det er gjester fra våre nordiske vennskapskommuner som er invitert. Det er Norden Malt Herred, Vejen kommune i Danmark og Pohjola- Norden i Vörå i Finland. Mora er Gausdal sin svenske vennskapskommune, men foreningen der er ikke aktiv for tida så de var ikke med i år.

nord2

Kjell Kvisten sammen med Arne Madsen fra Vejen og Kurt søderberg Vörå

Foreningen Norden har lange historiske røtter. Flere av de nordiske landene har 100 årsjubileum nå i år.

Programmet for gjestene her i Gausdal spenner over på kultur og næringsliv og basert må mye sosial omgang og kontakt. I alt 61 personer kom alt på torsdagskvelden og alle unntatt mannskoret Churc Hill Boys fra Vörå er innlosjert privat. Koret bor på Kleva.

I går kveld var det kulturkveld på Østre Gausdal Bygdahus med opptreden av de finske sangerne pluss lokale sang og musikk-innslag. Det har vært bedriftsbesøk og den obligatoriske konkurransen i kubb-spill. Ment som moro, men er ganske alvorlig når det kommer til stykke forteller Kvisten. Det kjempes om en vandrepokal ( Morahesten) og årets vinner ble laget fra Vejen i Danmark.

I kveld var det Nordenfest på Østre Gausdal Prestegard. Høytidelig middag med taler og diverse hilsninger og utveksling av gaver. Sangkoret Church Hill som består av 15 menn i sin beste alder er godt kjent i både Sverige og Finnland deltok også med innslag i kveld. De kom til Gausdal fra kirkekonsert i Mora og etter opptreden i Follebu Kirke i morgen drar de videre til kirkekonsert i Sandefjord.

C Boys

Sangkoret Church Hill Boys

Kvisten forteller at lokalforeningen her er aktiv og arrangerer både temakvelder og turer. Med seg i styret har han Karin Kristiane Høystad, Tor Grimstad, Anders Bjørge og Tuulia Jakobsen.

Norden-treffene veksler mellom landene og arrangeres annet hvert år. Om to år håper de igjen å kunne samles i Mora.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts