Skip to main content
annonser
Kultur og sport
Knut Aukrust  i forgrunnen. På Vonheim fikk studentene både måtid og åndelig påfyll i autentisk miljø
Knut Aukrust i forgrunnen. På Vonheim fikk studentene både måtid og åndelig påfyll i autentisk miljø
Olav Iverslien
Redaktør

Første stopp på studieturen i Gausdal for studentene som leser kulturhistorie var på Vonheim. Her langt unna bylivet på Blindern ble de godt mottatt av Vonheims venner. De hadde varm sodd og rundstykker til lunsj pluss kaffe og kringle før den faglige delen startet. Det var 12 studenter og to lærere med på turen som professor Knut Aukrust ( også gudbrandsdøl ) ledet. På turen opp til Gausdal følte vi oss som pilegrimer på tur innledet han med. Og valget av Gausdal var ikke tilfeldig. Det kulturlivet som blomstret her på slutten av 1800 tallet og framover er preget av mange store og kjente kulturpersoner. Miljøet rundt Christoffer Bruun og folkehøgskolevirksomheten på Vonheim som startet i 1875 var nok en stor grunn til at Bjørnson kjøpte Aulestad.  Flere kjente kulturpersoner har bidratt til å gjøre Vonheim kjent, navn på lærere der er Kristoffer Janson, Fritz Hansen, Mathias Skard og Ingvar Bøhn. De var alle kjente personer i samtida. Samtidig er det slik at flere av Bjørnsons mest berømte taler og foredrag skjedde i salen på Vonheim.

Så her kom studentene midt i sentrum av forrige århundres (og før den tids) kulturelite. Knut Aukrust fortalte om opprinnelsen til Folkehøgskolebevegelsen som lever også i vår tid. Det startet med den danske presten og salmedikteren Gruntvig. I Norge var Sagatun på Hamar første skole og så drog teologen Christopher Bruun dette i gang i Gudbrandsdalen. Det startet på Romundgard i Sel kommune og ble etter noen år flyttet til Gausdal, først til Fykse og senere til Bø i Follebu. Både Ivar Fykse og Per Bø var sentrale i arbeidet for å få skolevirksomheten opp og gå. Familien Blekastad som også flyttet til Gausdal var og gode medspillere i dette miljøet. Ivar Blekastad (oldefaren til nålevende Ivar Bu Blekastad) hadde vært elev på skolen på Sel og hans sønn igjen ble sentral i virksomheten med friskoler for barnetrinnet som ble startet opp på Vonheim. Ivar bu deltok i seminaret for studentene på Vonheim og supplerte forelesningen med familiens egne historier rundt Vonheim og bevegelsen i Gausdal.

vonheim 2

Ivar Blekastad og Knut Aukrust

Folkehøgskoleideen var et helhetlig menneskesyn tuftet på kristentro og radikalt politisk syn. Vonheim i dag er et mye bruk møte- og forsamlingslokale åpent for alle å leie. Det avholdes hvert år Vonheimstevne og det er fortsatt kjente foredragsholdere med der med tema som har rot i den opprinnelige tanken for stedet.

Rundtur i bygda

Etter besøket på Vonheim reiste studentene til nabogarden Aulestad og fikk der omvisning av museumskonsulent Bente Forberg. Etter besøket der var det rundtur i bygda med Blekastad som kjentmann  og til slutt en oppsummering av dagen I Prestegarden Østre.

Dag 2

Studentene overnattet på tretten og fortsatte studieturen i Gausdal fredag. Da var det besøk i Vis-Knut-Heimen, Ellandhusan, i Øvre Svatsum der Trond Klaape viste rundt og kåserte, før gruppa igjen var innom Vonheim og etterpå besøkte Maihaugen før transporten gikk tilbake til Oslo.

Knut Aukrust framholdt at en slik tur både var med på å sveise sammen studentkullet og var et kjærkomment avbrekk fra forelesningssalene på Universitetet. For Gausdal sin del må en og dra fram at dette var god reklame som bør legge grunnlaget for en nytt besøk i bygda for de som var med? Det må og være en fin måte og formidle kunnskap på i sitt opprinnelige lokalmiljø.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts