Skip to main content
annonser
Kultur og sport
Olav Iverslien
Redaktør

Dagen er et resultat av at Bjørnsonakademiet nå har flyttet sin virksomhet til Aulestad/ Lillehammer Museum . Dagen har som motto « At man noe vil» Og det er lagt opp til et omfattende program gjennom hele dagen.

Fra programpostene nevner vi åpning kl. 1100.  Etter det starter  et barneprogram som består av eventyrstund, familieomvisninger, Naturfag rocker med PK fra NRK Super aktiviteter i regi av GLØR samt prøving av gamle leker.

Parallelt med dette går Verditinget som er nytt av året. Her blir det innslag ved Kulturskolen og presentasjon av den store undersøkelsen om barns verdipreferanser.  Verditinget ledes av Ingar Sletten Kolloen. Verditinget tar vider opp temaene . Hvem og hva skaper barns verdier, hvilke verdiansvar medier og forfattere har og hva som er politikernes ansvar for å skape gode verdier hos barn og unge.

Kl 1330 er dagens høydepunkt med utdeling av Bjørnsonprisen som i år går til den svenske forfatteren Johannes Anayuru . Han har blant annet engasjert seg mye i temaene om integrering og segresjon. Forfatteren er nok ikke så kjent for mange men han vil bli grundig presentert for publikum og han deltar også i Bjørnsonseminaret etter prisutdelingen sammen med andre forfattere og littera. Hvem og hva skaper barns verdier, hvilke verdiansvar medier og forfattere har og hva som er politikernes ansvar for å skape gode verdier hos barn og unge.

turformidlere. Temaene der er Kunst vold og fred samt om barns oppvekst, språk og utstøtning.

Som vi ser et bredt program på Aulestad i morgen lørdag.

Olav Iverslien
Olav Iverslien