Skip to main content
annonser
Kultur og sport
Olav Iverslien
Redaktør

 

Etter ganske utydelige råd og medieinnspill fra nasjonalt nivå legger vi her ut Fylkesmannen i Innlandet sine kjøreregler. De er forståelige og SKAL følges!

• Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem

. • Hold hendene unna munn/ansikt.

• Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

• Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.

• Overhold karanteneregler.

• Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor

• Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig

• Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)

• Unngå utenlandsreiser.

• Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede. •

Unngå unødvendige flyreiser innenlands.

• Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)

• For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet

.• Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige

. • Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige

• Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige

• Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.

• Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.

• Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.

• Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje.

Det er iverksatt flere tiltak lokalt i Gausdal , og nye tiltak blir vurdert fortløpende:

Det er innført ytterligere begrensninger når det gjelder besøk i sykehjem og bofellesskap. Kun helt nødvendige besøk av nærstående kan gjennomføres, og det anmodes om å ta kontakt på telefon før besøk. Alle aktiviteter med eksterne deltakere er avyst (handletralle, besøksvenner, sanggrupper osv). Disse tiltakene vil gjelde så lenge det er behov.

Legene våre informerer de som blir satt i karantene om viktigheten av å overholde karantenereglene hele døgnet. Kommunen vil sende ut en særskilt SMS-varsling til hytteierere om det samme.

Hjemmekontor kan være aktuelt for enkelte yrkesgrupper i kommunen. Dette blir kartlagt og vurdert fortløpende.

Barnehagenes og grunnskolenes (barneskoler og ungdomsskole) drift opprettholdes så lenge som mulig. Hver enhet og avdeling lager beredskapsplan for en situasjon med stort fravær i tjenestene. Der det er krav om politiattest, vil en sette inn ressurser som har det.

Ungdomsskolen må i sin plan forberede for at skolen skal iverksette fjernundervisning. Dette tiltaket blir vurdert fortløpende. Det skal ikke gjennomføres seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere. Mulighet for avholde tilpassede møter i folkevalgte organ blir vurdert, og det vil komme mer informasjon om dette.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts