Kultur og sport
Olav Iverslien
Redaktør

 Det var Anette Ludahl som representerer Gjensidigestiftelsen som sammen med Gausdøl’n kunne overraske Ungdomsklubben/Frivilligsentralen med en sjekk på 25.000 til arrangementet LAN ( datatreff) med fysisk aktivitet som det var søkt midler til.

Gjensidige stiftelsen hadde i år en ekstra søkeromgang som et Koronatiltak for å stimulere til sommeraktivitet for barn og unge. Ludahl fortalte at søknaden fra Gausdal traff midt i blinken. De planlegger et Lan i august som kanskje kan samle rundt 100 ungdommer i hallene på Gausdal Arena. Her blir det dataspill og innlagt fysisk aktivitet på uteområdene ved skolen. Det skal gå på dagtid 1-2 dager i uke 33.

Ungdomsleder Øivind Selnes og ungdomskontakt Tine Andersen tok i mot gaven og lovet at tiltaket nå skulle planlegges for gjennomføring. Det skal være gratis å delta , målgruppa er ungdomsskoleelever .

Denne første ferieuka er det også aktivitet ved at sommerklubben arrangeres. Her har det meldt seg hele 90 deltakere som alle blir tilbudt aktiviteter av ulike slag, som  besøk i klatrepark, trampolinepark, sykkel-aktiviteter og golf.

Gjensidigestiftelsen mottok 110 søknader denne gangen og delte ut til sammen 50 millioner på landsbasis til ca. 300 som fikk innvilget støtte.

Neste ordinære søknadsrunde har frist 1. september og kan søkes på fra slutten av juli. Tema neste gang bli støtte til å skape inkluderende møteplasser i nærmiljøet. Ludahl oppfordret til at lokale lag /foreninger og sammenslutninger benytter seg av muligheten til å søke. Stiftelsen er Norges største finansstiftelse og har siden 2007 delt ut 2.5 milliarder til mer enn 8000 prosjekter .

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts