Skip to main content
annonser
Kultur og sport
Det blir ingen barne - eller folketog 17 mai i år
Det blir ingen barne - eller folketog 17 mai i år
Olav Iverslien
Redaktør

 Det blir tradisjonell flaggheising ved institusjonene og skolene med begrenset deltagelse. Blomsternedleggelser og kranser blir det seremoni for på de minnesmerker en pleier å ha det på 17.mai.

Men dagens høydepunkt 17. maitoget, med festpyntede unger og voksne, blir ikke avviklet i år. Og alle vet grunnen. Det er den pågående pandemien forårsaket av Coronavirus der store ansamlinger av folk ikke er tillatt. Musikkorpsene vil holde konsert ved de to institusjonene Follebutunet og Forsettunet. Tillater været det blir vel beboerne kjørt ut for å overvære musikken. Andre deltagere skal som vanlig holde god avstand hvis de vil være tilhørere.

Festgudstjenesten i Østre Gausdal kirke kl.1100 blir overført via kommunens hjemmeside men uten et fylt kirkerom som det pleier å være. Kl 1300 blir det salutt over hele landet og alle er oppfordret til å gå ut og synge Nasjonalsangen sammen med familie og venner.

Lastebileierne tar tak

Lokalforeningen av NLF vil markere dagen med en konvoi gjenneom bygda under Coronaslagordet «Alt blir bra» som motto. De kjører gjennom bygda med start i Steingruva kl. 13.30.Derfra til Follebu via Segalstad bru videre til Forset, Bødal, Olstad og Svatsum og så baksida i Østre til Svingvoll og ned igjen til Steinsmoen. Vi antar bilene er festpyntet og kanskje får du høre korpsmusikk når de kjører forbi på vegen også.

Lastebilnæringa er ei viktig næring her i bygda og de holder hjulene i gang og sørger for all slags varetransport sjøl om Norge har vært nedstengt lenge nå. De viser seg fram også på denne spesielle 17, mai dagen. Møt opp og klapp dem fram gjennom bygda!

Biler som sikkert blir å sjå i konvoien 17.mai

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts