Skip to main content
annonser
Kultur og sport
Nyutdannende voksne bilførere
Nyutdannende voksne bilførere
Olav Iverslien
Redaktør

Kurset er et gratis tilbud fra Statens Vegvesen og siden de startet med dette har over 3000 personer i denne aldersgruppen gjennomgått opplegget. Det forgår over to dager a 4 timer og skal være en oppfrisking om bilkjøring og trafikkregler. I Gausdal nå møtte 16 personer fra Sørdalskommunene og det ble fort klart at nærmere 800 års kjørererfaring satt samlet i kursalen. Lærer på kurset var Helge Kleiven som er sensor for førerprøver ved Trafikkstasjonen på Lillehammer. Kleiven har også lang praksis som kjørelærer ved trafikkskole bak seg.

Vi som tok førerkort for 50 år siden eller mer må nok innrømme at kravene da ikke var veldig store. Vi var trena på og hadde skrekk for å utføre bakkestart og lukeparkering riktig. Kjøretomer var det ganske få av, desto mere tjuvtrening på egen hånd eller med kamerater og velvillige foreldre. Mange av oss hadde som mål å ta lappen på 18 årsdagen, og med den i lomma var vi vegens konge (?. Dagens kjøreopplæring er av en helt annen sort. Den foregår over lang tid og inneholder både bykjøring, landeveiskjøring, mørkekjøring og glattkjøring for å nevne noe. Samtidig med at bilene har blitt sikrere, bilbelte er påbudt og vegstandarden stadig forbedres er det en helt annen sikkerhet i trafikken i dag. Men hvor sikre er vi som har kjørt så lenge på skilt, nye regler og til å håndtere bilen i en stadig større fart og trafikktetthet særlig inn mot sentra og i de større byene?

Dette fikk vi en veldig grei gjennomgang av på de to kursdagene. Det gikk på kunnskap, ferdigheter og ikke minst holdninger som bilfører. Det var sikkert flere enn undertegnede som ikke visste at det nå er 18 trafikkregler som er helt ufravikelige og hvor mange av oss som kunne gjengi disse 18 er jeg usikker på. Men at vi hadde hørt om og praktisert de fleste av dem.

Vi var innom det meste som er viktig for å ferdes trygt i trafikken og kurset var slik lagt opp at vi første dag fikk velge tema som vi ville høre mer om i neste leksjon. Det var rundkjøring, vikeplikt, lyskryss, vegmerking, akselerasjonsfelt og det motsatte retardasjonsfelt, bruk av lys , sikring av barn ( eller helst barnebarn for denne gruppen) i bil, forbikjøring og myndighetspyramiden der Politiet står øverst og har myndighet over både skilt, oppmerking og lysregulering.

Vi lærte at du skal blinke både inn og ut av ei rundkjøring, hvor mange av oss som gjør det konsekvent ble ikke kontrollert. Vi lærte at barn SKAL sitte bakovervendt til de er 4 år, at vi må være tydelige i akselerasjonsfeltet og at trafikken skal flyte ved fletting. Vi var innom regler for fornying av førerkort som etter nye regler nå er det fra fylte 80 år at legeerklæring kreves og at såkalte kognitive tester foretas der det er mistanke om svikt, ikke konsekvent på grunn av alderen, og at førerkortet vanligvis fornyes for tre år av gangen for denne aldersgruppen. Vi var stadig innom dette med holdninger i trafikken og lærerens mantra om SAMHANDLIG satt så godt at vi siste del av andre dagen svarte det i kor når han spurte.65pluss 2

Kai Tangen gav nyttig opplæring om opptreden på skadested

En av deltakerne på kurset var Kai Tangen, en kar med lang fartstid innen akuttmedisin, utrykningskjøring og som leder av Dombåsbasen i Norsk Luftambulanse. Han fikk en egen sekvens om det å komme først på ulykkessted og framstilte dette svært nøkternt og lite komplisert. Det er godt gjort av en person med så mye detaljkunnskap om emnet. Som førstemann på ulykkes sted skal du alltid ivareta din egen sikkerhet. Parker et stykke unna ( dagens utrykningsteam med brann, redning, ambulanse, politi og evt, legehelikopter trenger mye plass. Sett billysene på park og nødblinker på. Ta deg fram til kjøretøyene og sjekk situasjonen. Prioritet nummer en er frie luftveier, at den skadde får puste. En person som har fått en real trøkk kan du ofte finne med hodet framoverlent på brystet. Da kan luftveiene være blokkert. Rett hodet forsiktig opp og kontroller munn svelg og se om personen puster. En annen viktig ting er vå holde den skadde personen varm, bruk det du har av varme klær eller tepper. Ring 113 og følg instruksjonene fra AMK og vent på hjelp. Livreddende førstehjelp er en stafett sa Tangen, men svikter første etappen kan liv gå tapt. Hvis pasienten er så hardt skadd at han/hun kommer luftveien til Ullevål venter et traumeteam på 21 personer i akuttmottaket. Disse kan ingen konkurrere ved. Men gjør det viktigste, behold roen og ta ledelsen på stedet til kvalifisert personell kommer.

Som dere ser vi har virkelig fått frisket opp det vi hvis vi skal være ærlige ikke lærte for 50 år siden. Kursleder var lydhør for ønskerom tema og holdt humøret oppe begge kursdagene. Kurset anbefales så absolutt. Jeg tror mange krysset av for at dette burde være obligatorisk på evalueringsskjema vii fylte ut. At det i salen også satt folk med poetiske evner viser oppsummeringen på verse-form av Gustav Klaape:

I frykt for å måtte parkere bil’n min

og bli avhengig av buss

så meldte e me på trafikant 65+

E lufta ideen for naboen Foss,

men han trudde itte detta va nå must

førr oss

«Veit du at det æ n Helge Kleiven

som ska foredra?»

«Nei, da melde vi øss på, førr da bli re bra»

At kurset var gratis va au en vektig grunn

for som minstepensjonist livi du frå hånd

til munn.

Forventningsfulle og speinte som vi va

beinka vi øss te på bakerste ra

Etter opprop og presentasjon

var vi lutter øre for fyste leksjon

Med åran skje det någgå mæ øss aille

kropp og sanser byne å forfaille

Slik som nedsatt reaksjonsevne,

tregere bevegelser og simpelt syn,

gje øss utfordringer som sjåfører

å særlig i by’n

Som bilist ette veiga æ vi itte åleine

så frontrute og briller må væra reine

Å velikehaille kunnskapen om trafikkskjeltan ha vi førsømt,

det kjem stadig nye, å de gamle ha vi glømt

Konklusjon må bli at +65 va slett itte domt,

mainn nå vil e kåmmå me åt Svastom att før det bli skomt.

Håpe å få behaille førerkortet i mange år

førr efrå Svastom æ re så sjella at bussen går

Ått redaktør Iverslien har e e hint

n reportasje ville ha vore fint!

65+ tru e fær bære kritikk

enn når du referere frå kommunestyresala om lokal politikk.

 

Gustav Klaape, des 2019

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts