Skip to main content
annonser
Kultur og sport
IGT gir gave til Gausdal demensforening
IGT gir gave til Gausdal demensforening
Olav Iverslien
Redaktør

Samarbeidet startet med utvikling av en kortstokk som skal brukes for å friske på hukommelsen og kan for den del brukes av både store og små, friske og de som har en demens diagnose. Kortene inneholder ord og uttrykk som er kjente og brukes slik at første del av uttrykket leses opp og de som er med skal fullføre teksten.  Denne kortstokken er i bruk på aktivitetstreff og dagsenter her i Gausdal og den er også solgt til flere andre lokale demensforeninger. Den er blitt godt mottatt over alt.

Vi har stadig forespørsler om kortstokken og foreningen distribuerer og selger den forteller Lundemo.  Gausdal Demensforening er en aktiv forening. Annenhver uke har de vafellsteking på dagsenteret i Forset og på Follebutunet. De drifter gågrupper på begge institusjonene. Foreningen driver opplæring for pårørende om demens og arrangerer kurs for det som kalles aktivitetsvenn samt at de arrangerer opplæringskvelder i temaet» Det demensvennlige samfunn». Dette er for at de som driver innen handel og servicenæringen skal få informasjon om hvordan de kan møte de som har demens når de treffer dem som kunder eller mottakere av ulike servicetilbud.

Vi har lært utrolig mye om demens og fått innblikk i det frivillige arbeidet som legges ned der sier Staum og Opheim. Det har vært et fint samarbeid som startet med kortstokken. Når vi skulle velge ut en organisasjon som skulle få gave som er en del av overskuddet til Bygdakalenderen var det denne foreningen som pekte seg ut i år.

Lundemo sier at de har mellom 35 og 40 frivillige som stiller opp på de ulike aktivitetene. Vi er helt avhengig av den staben som bruker fritida i de aktivitetene vil legger opp til. Det er ulønnet arbeid men vi ber dem inn til julebord hvert år og har jevnlig oppfølging og prøver å støtte dem så godt vi kan. Foreningen bruker sine midler på praktiske lokale aktiviteter. Denne gaven var en veldig positiv overraskelse og pengene skal benyttes på arbeid som kommer denne gruppen til glede og nytte lover Lundemo.

Gavesjekken var på 10.000 kroner og ble overrakt i lokalene til IGT i dag.

Olav Iverslien
Olav Iverslien
Cron Job Starts