Hjem   >   Kultur og sport   >   Vinterøvelse under realistiske forhold

Fra øvelsen i skredsøking. Foto Ingeborg Ørslien

Vinterøvelse under realistiske forhold

Denne helga er ca. 50 hjelpekorpsfolk fra hele Oppland ute på vinterøvelse i Gausdal Vestfjell.  Øvingsområde er i området Sysntgardseter- Ongsjøen med opphold for øvingsdeltakerne på Liumseter Turisthytte og  KO under øvelsen på Synstgardseter.  Det er en søk- og redningsøvelse med ungdommer som antagelig er tatt av snøras som er øvingskasus. Været i dette fjellområdet i går kveld og natt var av det virkelig ufyselige slaget med mye nedbør , vind og tett snøfokk uten sikt. Erfarne snøskuterkjørere måtte gjøre vendereis og gi opp å komme innover til Megrund i går kveld. Noe lettere vær nå i dag og øvelsen  er i full gang.

Presse, politikere og samarbeidspartnere var samlet til orientering på Røde Kors Huset På Linbakken nå i formiddag. Der orienterte distriktsrådsleder Rune Magnar Bjørkheim om aktiviteten i Oppland . Innlandsfylket Oppland er et langstrakt fylke med ca. 40 mil mellom grensene i nord og sør, store fjellområder, 7 Nasjonalparker og stor tilstrømning av turister vinter som sommer. Fylket dekkes av 27 aktive Hjelpekorps  på over 500 medlemmer. Hjelpekorpsene i Oppland hadde i 2017 110 henteoppdrag, 54 søkeoppdrag og nedla over 8000 dugnadstimer i frivillig arbeid.  Hjelpekorpsene har sanitetsvakt på mange store arrangement innen både sport og kultur. Det er egen fjellredningsgruppe i Oppland og Hjelpekorpsene rår over 15 båter plassert rundt omkring  for redningsoppdrag på vatn.

Vinterøvelsen nå er den tiende i rekken her i fylket. Røde Kors øver nå innenfor Nasjonalparkgrensa og gav honnør for  en grei behandling av søknad om tillatelse til dette. Fylkesvaraordfører Aud Hove  kunne på vegne av Fylkeskommunen fortelle om at det nå var bevilget 300 000 til Oppland Røde Kors til beredskapsarbeid.

Presidenten i Norges Røde Kors, Robert Mood var også en av gjestene i dag. Han har lang militær yrkeserfaring og understreket viktigheten av å få øve under realistiske forhold  og gjøre seg kjent i viktige utfartsområder. Ingen kan sitte å planlegge slik og slik gjør vi det hvis det skjer uten å ha teste det i realistisk øvelse var hans budskap. Han understreket også de viktige faktorene nærhet, likeverd og samvirke mellom myndigheter og frivillig sektor. Både han og flere som hadde ordet menet at denne samhandlingen bare blir viktigere for å takle utfordringer i framtida. Det gjelder både beredskapsmessig og ved håndtering av kriser enten det skyldes naturforhold eller andre trusler  i vårt moderne samfunn.

Etter orienteringen reiste  følget ut i øvingsområdet for å treffe øvingsledelsen og se hvordan praktisk trening i søk- og redningsoppdrag foregår i vinterfjellet.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin