Hjem   >   Kultur og sport   >   Teater og servering i Bødal

Helle Ottesen som Hanna Winsnes på Teater Innlandet

Teater og servering i Bødal

I går kveld gjestet Teater Innlandet Bødal Bygdahus og bød på en forestilling kalt -Man tager 20 egg, basert på Hanna Winsnes kokebøker  og mangfoldige livsgjerning. Servering av grønnsakssupssuppe inngikk i billetten og ble servert mellom første og andre akt.

Hanna Winsnes var prestefruen som levde på 1800 tallet, hun utgav flere kokebøker og skrev også dikt og noveller, men da under pseudonymet Hugo Swartz. Hanna Winsnes ble gift med presten Paul Winsnes som utførte sin prestegjerning i mange forskjellige prestegjeld. De startet i Vang på Hedmark og så via mange andre distrikter i Norge, som Valdres, Østfold og Trysil for å nevne noen avsluttet han sin karriere igjen i Vang, der også prestefruen levde til sin død i 1872.

Teaterforestillingen var en monolog framført av den svært rutinerte skuespilleren Helle Ottesen. Hun levde seg flott inn i tidsepoke for  snart  2 århundrer siden og beskrev på en humoristisk måte dagliglivet på en prestegarden på den tida.  Kona Hanna fødte 8 barn på 9 år og familien flytte rundt om i landet nesten like mange ganger. Å være prestefrue på den tida betydde å delta i både dagligliv og sjelesorg i bygdene de virket i. Fra tiden i Trysil  ble det fortalt at prestefrua måtte trå til både som dyrlege og doktor. Å bestyre en prestegard betydde også å være husfrue og bestyrer for en stor kjøkkenvirksomhet med mange arbeidsfolk og gjester ved bordene hver dag. I sluttreplikken dveler skuespilleren ved forestillingens tekst, hentet fra kokeboka, og sier : Om man tager 20 egg og det skal serveres 20 personer blir det likevel bare ett egg på hver.

Helle Ottesen  spilte prestefruen på en glimt i øyet  og flere  kommentarer knyttet opp mot vår tid som er så totalt forskjellig fra midten av 1800 tallet. Det gikk på både barneoppdragelse, arbeidsmoral og kokekunst. Hannas liv var preget både av glede, depresjon og stor arbeidskapasitet og samfunnsengasjement. Den mest kjente kokeboka omfatter tema både om kokkekunst og det å leve et godt liv.  Kokebok for unge kvinner var også et bidrag til folkeopplysning og formidling av praktisk kunnskap. Hennes mest kjente kokebok var Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen som kom ut i 1845. Hennes livsmotto om å elske sinn mann, føde hans barn og holde god orden i husholdningen er vel neppe det mest korrekte kvinnesyn av i dag. Men reisen tilbake i denne tidsalderen gav mye å muntre seg over og en innblikk i historien og hvordan ting har endret seg på 150 år.

Suppen som ble servert i regi av Frivilligsentralen var i allefall veldig god og de nesten 100 tilskuerne gikk blide og fornøyde hjem fra forestillingen etter påfyll både for kropp og sjel.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin