Hjem   >   Næringsliv   >   Storfjøs på rekordtid

Nytt fjøs for kjøttproduksjon på Brattland

Storfjøs på rekordtid

De som kjører gjennom Bødal har nok lagt merke til at en stor fjøsbygning er reist på rekordtid der. I løpet av forrige uke ble vegger, gavler og takstoler montert på et bygg på ca. 1300 kvadrat på garden Brattland. Det er Torbjørn Brattland som bygger for ammeku/kjøttproduksjon og bygningen vil kunne romme over 100 voksne dyr pluss påsett og kalver. Det er kjeller under betongspalten i fjøset. Himlingen på det store fjøset skal isoleres så det  blir et temperert bygg med ordinær ventilasjon når det blir ferdig.

Det er firmaet Østerdal Tre som leverer bygget og også har stått for den raske monteringen. Veggene  rundt ble ferdig montert på halvannen dag og nå er takstoler på plass og vinduer montert. Videre arbeid med taktekking, himling og innvendig snekkerarbeid skal gjøres med lokal håndverker  og egeninnsats.  Veggene i bygget er av det som kalles elementlaft. Det er 6 tommers plank av malmfuru som er stablet og montert i veggseksjoner på 3.60 m som skrus sammen på byggeplass. Det blir et fint bygg å se til og skulle være helt i tråd med miljømessige ønsker om bruk av mer tre i store næringsbygg.  Når bygget står ferdig vil vi tro det blir arrangert åpen dag for andre interesserte.

Det har vel aldri vært i gang så mange driftsbygninger i landbruket i Gausdal som dette året. Tallet er antagelig over 10 når en ser på nybygg og omfattende tilbygg/restaurering. Det vitner om fortsatt tro på primærnæringa i landbruksbygda Gausdal.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin