Hjem   >   Nyheter   >   Politireformen og Gausdal

Synger på siste verset

Politireformen og Gausdal

 

Se godt på skiltet her, snart blir det etter all sannsynlighet fjernet og lensmannskontoret lagt ned i Gausdal dette året.

Politireformen som har det merkelige navnet «Nærpolitireform»,der målsettingen er bedre tilgjengelighet og mer tilstedeværelse i nærmiljøet turer fram på høygir. Politidirektørens nye norgeskart ble lagt fram 13. januar med en klagefrist på 2 måneder for de kommuner som ble berørt ved for eksempel nedleggelse av tjenestedistrikt. Det gjelder for Gausdal som sammen med kontoret i Øyer skal nedlegges og overflyttes til Lillehammer.

Et viktig moment i reformen var at ALLE kommuner skulle ha en politikontakt som skal være å treffe i kommunen. Vi har kontaktet Politimester Johan Brekke i Innlandet Politidistrikt for å få rede på hva det betyr for Gausdal. Når det iverksettes og hva slags kontortid vedkommende skal ha og hvor denne personen skal ha sitt kontor. Svaret vi får er at det er for tidlig å si noe om det enda. All videre intern prosess skjer først etter klagefristen er ute. Politimesteren sier at det kan klages både på prosess og nedleggelse av tjenestedistrikt. I media har det vært reist tvil om beslutningen om at tjenestested blir lagt ned har noen reel klagemulighet. Det er Politidirektoratet og i siste instans Justisdepartementet som avgjør klagen. Brekke sier at det skal være en dialog mellom politiet og den enkelte kommune for å finne gode lokale løsninger.

Politimesteren vil heller ikke gi noe svar eksakt på når kontoret her i Gausdal skal legges ned. Det som imidlertid er fakta er at husleie avtalene både for garasje og kontorlokale er oppsagt med datoer  fra henholdsvis 30 juni og 31.12 i år.

I Gausdal har lensmannskontoret lokaler i andre etasje på Furulund vis a vis Regnskapskontoret. Det er 4 personer ansatt der,3 betjenter og kontorfunksjonær som blir berørt av nedleggelsen. Lensmann Jens Høistad går av med pensjon nå  og Nils Opstadmo har allerede sluttet.

En kan trygt si at mye er uklart med den nye reformen enda, de svar som politimesteren gir tyder også på det. Det som er klart er at Operasjonssentralen «politivakta» – dit du kan ringe døgnet rundt flyttes til Hamar fra 1.april i år (offisiell startdato 29.03). Der samles også administrasjonen for de tidligere tre politidistriktene, Gudbrandsdal, Vestoppland og Hamar.

Formannskap og kommunestyre i Gausdal har uttalt seg i saken og gått mot nedleggelse av kontoret i Gausdal etter forslag fra SP ( Sagheim) Politidirektøren har ikke tatt hensyn til dette. Om klagefristen kan benyttes til å klage på den nye inndelingen, der mange nok stusser på kartet som er tegnet også her i nærområdet ,står igjen å se. Vi vet heller ikke om dette kommer opp igjen til politisk behandling her i Gausdal. Og i med at dette avgjøres administrativt av Politidirektoratet og Departement  tyder det nok på at det toget er gått.

En nylig presentert undersøkelse blant politiets egne ansatte om hvordan de trodde på den nye ordningen burde være dårlige nyheter for ledelsen., Bare 13 % av de ca. 6000 spurte i egne rekker var positive til reformen. Mange politiske partier, og særlig Senterpartiet , har også vært svært kritiske til det de mener er fjerning av servicetilbud og en ytterligere utarming av distriktene som dette kan føre til. Mye kan nok tyde på at dette skal kjøres igjennom på full fart nå i vår, slik at ingen skal kunne bruke dette som en sak i valgkampen til høsten.

Det mest realistiske er nok at døra inn til lensmann/politi i Gausdal blir stengt ganske raskt mot slutten av året. Stengingen føyer seg inn i rekken av mange slike. Vi kan nevne, Post, Bank, NAV, Skattekontor osv. En kan ha grunn til å lure på hvor lenge døra til kommunes ekspedisjon også vil være åpen? At ikke flere ser at dette utamer lokalsamfunnene, fjerner arbeidsplasser lokalt og pålegger folk økt reiseavstand og innfløkte digitale selvbetjeningsløsninger som mange har vanskeligheter med og at alt dette totalt  sett gir en mye dårligere personlig service  er det lov å undre seg over?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin