Hjem   >   Nyheter   >   Omorganisering innen Pleie og Omsorg

Får tilbake sitt gamle navn: Forsettunet

Omorganisering innen Pleie og Omsorg

Fra mai nå er det foretatt en omorganisering innen omsorgssektoren i Gausdal kommune. Hjemmetjenesten som til nå har vært mer eller mindre integrert med institusjonene i Follebu og Forset er nå skilt ut som en egen enhet. Hjemmetjenesten som før har vært delt i distrikter , Østre og Vestre blir derved samlet i en enhet og får felles egen avdelingsleder. Det blir også en samlokalisering av denne tjenesten, fortrinnsvis fra base ved Segalstad Bru. Denne organiseringen er et ledd i det omstillingsarbeid kommunen er inne i for å få til en mere effektiv drift. En følge av dette er også at institusjonene som en stund nå har hatt navnet henholdsvis Follebu og Forset Omsorgssenter får tilbake sine gamle navn Follebutunet og Forsettunet. det er navn som uansett er brukt i dagligtalen også i dag. Forsettunet skal fortsatt være med hovedvekt på demente pasienter mens de i Follebu er hovedvekt på somatisk syke.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin