Hjem   >   Kultur og sport   >   Markering for spasserstokken

Sangtime på Follebutunet i dag

Markering for spasserstokken

Den kulturelle Spaserstokken er blitt til ved at det er budsjettmidler spesielt rettet mot kulturtilbud til den eldre befolkningen som kommunen kan søke på. Her i Gausdal har det vært et variert program med slike arrangement både i åpne konserter/kåserier og direkte for beboere på institusjonene i bygda.

I dag var ordfører Hans O Høistad sammen med stortingsrepresentant for Ap i Oppland, Tore Hagebakken, med på sangtimen på Follebutunet for å markere at dette var viktig å fortsette med. Hagebakken kunne opplyse om at i forslag til neste års statsbudsjett var midlene trukket inn. Regjeringspartiene påsto at beløpet var innregnet i den rammebevilgningen som kommunen får, men han ville sammen med opposisjonen arbeide for å får midlene inn igjen som egen øremerket post for å sikre at tilbudet kunne fortsette i alle kommuner uavhengig av kommunes økonomi.

Arnhild Vik som er nøkkelperson for  at sangstundene i Forset og Follebu er et fast innslag en gang i måneden var helt enig med de to politikerne om at dette var en viktig sak, Hun så hvordan det kunne spre glede hos de gamle og få høre og synge med i kjente norske sanger til  toner fra pianoet. Ved at det er egne midler kan en også få råd til å trekke inn eksterne utøvere.

Så får vi bare håpe at andre politikere også  er enig i  dette. I den store sammenhengen regner vi med at det er små midler det er snakk om, men viktige midler for å glede en gruppe som ikke ellers har så lett for å oppsøke andre kulturtilbud.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin