Hjem   >   Kultur og sport   >   Klart for bryllups- seremonier

Seremonirom for borgerlige vielser

Klart for bryllups- seremonier

Fra 1.januar i år overtok kommunene  vigselsmyndighet  som før var tillagt tingretten. Ordfører, varaordfører og andre utvalgte personer i kommunen gis vigselsmyndighet og kan foreta borgerlige vielser. Å gifte seg er en høytidelig anledning for de som deltar og det er lagt opp til å utføre disse handlingene i en verdig og  god  atmosfære. For personer fra Gausdal og Lillehammer er det felles seremonirom i kommunehuset på Lillehammer. Lokalavisa har besøkt rommet som ligger i andre etasje  i kommunehuset på Sigrid Unsetsplass (HH-plassen) i Gågata i Lillehammer sentrum. Det er et rom som tidligere ble brukt av Håndverksforeningen i byen.

Å inngå ekteskap er tillagt en del formelle krav. Kontaktperson i Lillehammer kommune, Grim Syverud, viser fram rommet og forteller prosedyrene som gjelder. De som skal inngå ekteskap må inn på Folkeregisterets nettsider ( Skatt Øst) og der må et formular for det som kalles prøvningsattest fylles ut nøyaktig å sendes tilbake pr. post. Når kommunen får dette godkjent tilbake avtales det tid og sted for vigselen. Vanligvis innenfor ordinær kontortid i kommunen. Når dagen kommer tas gjestene i mot i et forværelse og følges så inn til vielse av ordfører eller en annen godkjent vigselsperson. Så er det et vielsesformular som leses opp for brudeparet og de må svare sine obligatoriske JA på om de vil bli gift med den andre personen etter spørsmålsstillingen : Så spør jeg deg NN osv, likt det i kirkelige vielser. Etter det blir de erklært for rette ektefolk ,  det er anledning både til å bytte ringer og gi bruden/brudgommen et kyss etter seremonien. De nygifte får med seg en midlertidig vigselsattest og den formelle attesten kommer tilbake fra Folkeregistret når den er behandlet der. Det gis åpning for noe privat preg på seremonien som for eksempel musikkinnslag eller annet. Rommet pyntes med en blomsterbukett ellers er rommet nøytralt , med enkel innredning men ærverdige stoler for brudefolket. Syverud opplyser at de for Lillehammer primært ønsker å foreta vielsene i dette rommet, men det går an å ta opp spesielle ønsker. I Gausdal er det en litt mere liberal håndtering og vi får opplyst at det nok kan la seg gjøre å foreta vielsene lokalt hvis det er et ønske. Kommunene er enda litt usikre på hvor mange vigsler det blir i løpet av et år. Sør Gudbrandsdal Tingrett hadde i 2016 60 vielser, det var for alle 4 Sørdalskommunene.

Det har altvært noen vielser hittil i år og flere er bestilt framover. Første par ut fra Gausdal var Jo Engeland og Stine Gustavsen. De var godt fornøyd med en enkel og grei seremoni. Så nå er det bare å ta kontakt med kommunen for de som går i giftetanker. En må regne med at å få behandlet tillatelsen/ prøvingsattesten tar fra 2-4 uker. Den er gyldig i 3-4 måneder så litt planlegging må til.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin