Hjem   >   Nyheter   >   Klarsignal for planer på Skeikampen

Planutvalget sier ja til endringer på Skei

Klarsignal for planer på Skeikampen

Planutvalget hadde sitt møte i møterom Skeikampen i dag. Vi skal ikke si om det lå noe symbolsk i det, men resultatet av de to sakene som berørte nye planer for sentrumsområdene på Skei ble i hvertfall vedtatt på rekordtid. Senterpartiets Eystein Forseth stemte som eneste representant mot å tilslutte seg arbeidsgruppas rapport som ble framlagt. Mest på grunn av saksbehandlingen der politiske organ ikke hadde vært nok involvert i denne viktige saken og nå fikk framlagt et underskrevet dokument som de på en måte ikke hadde så mye innvirkning på og nærmest var forplikta til å stemme for.  Forseth mente også at Planutvalgets  to medlemmer som hadde vært med i arbeidsgruppa i prinsippet var å betrakte som inhabile når saken skulle behandles politisk. De to ( Kristiansen og Noreng)  ble kjent habile ved avstemning.

Neste sak på sakslista i dag var varsel om oppstart til detaljregulering for samme område på Skei og forslag til planprogram. Dette ble enstemmig vedtatt og vil derfor snart bli varslet oppstart og lagt ut til offentlig ettersyn. En noe forsert framdriftsplan fulgte saken i Planutvalget.  Der forutsettes sluttbehandling av ny reguleringsplan i kommunestyret desember 2017/januar 2018. Opprinnelig var det satt våren 2018 så det er tydelig at det settes god fart på dette prosjektet nå framover. Men det er en lang vei og gå med slike reguleringsplaner som krever konsekvensutredninger og ofte flere gangers behandling etter offentlig ettersyn. Så må en regne med at myndigheter hos Fylkesmann og i Fylkeskommunen sitter klare for å sette sitt preg på dette arbeidet og oftest gi innsigelser som forsinker planene. Men det formelle grunnlaget for å starte omregulering fra næring til privateide leiligheter sentralt på Skei har fått sin start i møtet i dag.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin