Hjem   >   Nyheter   >   Gausdal kommune kjøper nye boliger

Gausdal kommune kjøper nye boliger

Kommunen har gjort seg sterkt gjeldene på boligkjøpmarkedet i Gausdal nå på nyåret. Det er kjøpt fire nye boenheter, det kan enhetsleder teknisk  Torbjørn Furuhaugen bekrefte.

Det er nye boliger under oppføring, to ved Segalstad bru og to i Follebu.

Boligkjøpet er i tråd med kommunestyrets vedtak om økt bosetting av flykninger og en tilhørende bevilgning for inneværende år på 12 millioner til formålet, sier Furuhaugen. Det er vedtak på at Gausdal skal kunne bosette 15 flyktninger i inneværende år.

Når vi spør om det ikke er intensjonen at kommunen skal selge seg ut av eiendom og at det da virker litt rart at de er så aktive boligkjøpere begrunnes dette med at de i egen boligmasse ikke hadde egnede boliger ledig. For bosetting av flyktninger er det også avgjørende at det er boliger som ligger i rimelig nærhet til offentlig kommunikasjon og andre offentlige tilbud. Da er det sentrumsområdene i Follebu og ved Segalstad bru som peker seg ut sier Furuhaugen.

Det er søkt tilskudd fra Husbanken for boligkjøpet. Regelverket sier at de kan gi slik støtte med opp til 40% av kjøpesummen. De boligene som er kjøpt vil være innflyttingsklare til sommeren /høsten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin