Hjem   >   Næringsliv   >   Gausdal Bruvoll kjøper GAVO-bygget

Gavo-bygget solgt til Gausdal Bruvoll

Gausdal Bruvoll kjøper GAVO-bygget

I formannskapet i går ble det vedtatt å selge GAVO-bygget til Gausdal Bruvoll, prisen var 4 millioner som er 700 000 under prisantydning.

Jørn Nørstelien, som er daglig leder på Gausdal Bruvoll ,sier han er fornøyd med at de fikk tilslaget, men samtidig påpeker han at det ikke blir noen billig eiendom for sagbruket som skal bruke bygningen til nytt administrasjonsbygg.

Nørstelien forteller at de har vurdert både ombyggingskostnader og sett på løsninger for innredning i forbindelse med budgivningen. Det blir dyrere enn å bygge et nytt bygg for oss men beliggenheten teller mye sier han. Bygningen vil bli «ribbet» helt inn til  bærekonstruksjonen og bygd opp nytt  tilpasset formålet. Et administrasjonsbygg har antagelig en levetid på 40-50 år og derfor må vi gjøre det best mulig når vi først er i gang, sier han. Han tror også at når det ble sagbruket som fikk kjøpe huset var det den beste løsningen. Den andre budgiveren hadde ombygging til leiligheter med i sitt forslag. Å satse på nye boligenheter så tett inn på en industribedrift som nødvendigvis har både støy- og støvulemper mener han ikke er lurt. Vi har et ryddig forhold til naboene nå  og prøver å ta hensyn, men nye boligkjøpere  har kanskje andre forventninger som det kunne blitt  utfordrende å takle.

GAVO – bygget blir overført ny eier i løpet av året når virksomheten der er flyttet til Forset. Vi går i gang med ombygging så raskt vi kan etter det forteller Nørstelien. Kanskje det nye kontorbygget  kan være klart for innflytting på slutten av 2018. Det er sårt tiltrengt med nye kontorer. Vi har både plassproblemer og sliter med kontorer som ikke er tilpasset dagens bruk. Kontorene er for store for en person og for små til to. Dessuten er inneklima, lys og ventilasjon ikke etter dagens standard. Med dette siste byggeprosjektet er Gausdal Bruvoll  antagelig klare med det som kaltes Plattform 2020 allerede i starten av 2019. Men vi har stadig nye planer forsikrer han. Samtidig som han presiserer at det også er viktig å konsolidere stillingen og trimme produksjonen i alle ledd. Det har vært en veldig stor utvikling og kapasitetsøkning på Gausdal Bruvoll de siste årene.

Travel høst

I disse dager settes den nye malingsfabrikken i drift med prøveproduksjon, det blir spennende tider. At alt går på skinner fra første dag har vi ingen forhåpninger om, men etter justeringer og innkjøring håper vi å være i full produksjon fra nyttår, sier Nørstelien. Etterspørselen etter ferdigbehandlet kledning er stadig økende og vi er helt sprengt på kapasitet slik det er nå.

Trelastsalget er også veldig bra dette året. Det som bekymrer mest nå er tømmertilgangen. Sagtomta har ikke store lagre og det skyldes først og fremst utfordrende driftsforhold i skogen. Slik det er nå må vi kjøpe inn en del skurlast og det gir dårligere marginer for oss, sier han.

Bygg for ny høvellinje er under oppføring nå og ved nyttår legges høvleriet i Øyer ned og maskiner overflyttes til Gausdal. Vi ligger stort sett på budsjett for dette året og regner med å nå et sagvolum på ca. 160 000 kubikkmeter sier Nørsetlien.

Den andre budgiveren på GAVO-bygget var Ingar Engjom, Liv Engjom Lien og John Kraabøl som ville bruke bygget til et moderne treningsstudio , handel i sokkeletasje og mulig videreutvikling av boligenheter som en utvidelse på eiendommen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin