Hjem   >   Nyheter   >   Fyrverkeri i Planutvalget – igjen

Strid om lagring av fyrverkeri på Volden i Follebu

Fyrverkeri i Planutvalget – igjen

I fredagens Plantvalgmøte er det to saker vedrørende Fyrverkerilagringa på Volden i Follebu. Saken om fyrverkerilagring hos firmaet Profil Christiania Engros på det tidligere renseanlegget i Follebu holder på å bli en gjenganger i dette fora. Og det er kanskje ikke så rart for det har vært lagret fyrverkeri uten tillatelse der i en periode som nærmer seg 10 år.  At virksomheten er ulovlig beror på at det ikke er søkt bruksendring for bygningene og en slik bruksendring krever en reguleringsendring.

Siden januar i år har ulovligheten ført til dagbøter på kr 500 pr dag. Et krav som inntil nylig ikke var betalt inn og et beløp inklusive overtredelsesgebyret som nå er på ca. 140.000. I det siste har det vært mye frem og tilbake om hvem som skal ha regningen på dagbøtene. Det er endret tilbake til å være krav til eieren av anlegget. Det var det opprinnelig også. Så  en periode til firmaet og nå i helt det siste krav om at firmaet fortsatt må få opprettholde å være adressat til dette kravet. I siste korrespondanse med kommunen sier innehaveren at beløpet er innbetalt. Det er en opplysning kommunen ikke vil bekrefte eller avkrefte i medhold av at dette er opplysninger som er underlagt personvernbestemmelser. En må anta at det er en interessant opplysning å få bekreftet for Planutvalget enten det nå skjer i åpent eller lukket møte?

Kommunen foreslår i den første saken vedrørende dette å doble dagbøtene til kr 1.000 pr dag  I den andre saken som er en framlagt utkast til reguleringsplan anbefales å legge denne planen til offentlig høring. Saksbehandler mener nå at reguleringsplanen avklarer de nødvendige forhold og hensyn til drift videre  med en redusert mengde fyrverkeri godkjent for lagring.  I den nye planen er maksimalt tillatt lagret mengde redusert fra 49.9 tonn til 9.9 tonn. Derved kommer ikke lageret inn under storulykkeforskriften og kravet om konsekvensutredning blir også tatt bort.

Ved behandling i Planutvalget i juni 2016 ble det vedtak som sa at administrasjonen i Gausdal kommune «skulle avslutte prosessen med detaljregulering av Volden næringsområde! Kommunen var da engasjert i et felles reguleringsarbeid for et større område rundt lageret.

For en utenforstående kan det virke som noe underlig at kommunen likevel har nedlagt betydelig saksbehandlingsarbeid , rådgivning, møter med regionale myndigheter m,v i denne saken . Og det på tross av at den som står for reguleringsplanen underveis har hatt store utestående krav i kommunen. Teknisk etat sier at reguleringsplanarbeidet må ses uavhengig av dette og da er vel det riktig? Men ser en på total mengde saksbehandling som har vært i denne saken så må en vel konkludere med at dette har vært en særdeles dårlig håndtert sak i Gausdal kommune som har pågått i alt for lang tid.

 

En annen stor reguleringsplan, for Olav Thon Gruppen og ny detaljregulering på Skei, skal også behandles i møtet i morgen. Dette planprogrammet er revidert noe etter høringsuttalelser som kom inn fra varsel av oppstart . Dette planområdet dekker 182 dekar sentralt på Skei. Den største forandringen etter denne først høringsrunden er en justering av planområdets utstrekning og at planprosessen videre skal omfatte et dialogmøte  for interessenter tilknyttet idrett, friluftsliv, barn og unge.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin