Hjem   >   Nyheter   >   Formannskapet vil ha ei hånd på rattet når det gjelder Skei

Formannskapet vil ha ei hånd på rattet når det gjelder Skei

I dag ble rapporten fra arbeidsgruppa som har sett på en løsning for Olav Thon Gruppen lagt fram i Formannskapet. Det var Formannskapet som gav oppdraget til denne gruppa høsten 2016 og flere av medlemmene gav uttrykk for at rapporten ikke hadde svart opp det som bestillingen lød på. Det var også en del tanker rundt det formelle ved at arbeidsgrupper tok over politisk arbeid og at oppdragsgiver ikke hadde vært nok påkoblet underveis i prosessen. Habilitetsspørsmålet trengte også en avklaring ved at både ordfører og to medlemmer i Planutvalget, når saken kommer dit, har vært med i arbeidsgruppa.

Men Formannskapet anbefaler de prinsipper som rapporten beskriver. I korte trekk går det på at Thon får selge ut leiligheter sentralt på Skei og bygge nye selveierleiligheter i sammen sentrumsområde.  Det forløsende begrepet «tilrettelagt for utleie» ble definert som egnet størrelse for utleie og med en mulighet for rom til private ting når eieren ikke skal bruke leiligheten sjøl. Men dette blir selveierleiligheter men  uten seksjonering av areal utvendig. Utearealene skal være fellesområder.

Olav Olstad Venstre foreslo et nytt pkt. 2 i Formannskapets vedtak. Det lyder: For å få en god og framtidsrettet utvikling på Skei må kommunen, ved Planutvalg og Formannskap, i den videre behandling av saken ta tak i de temaene arbeidsgruppa ikke svarte på. Dette gjøres ved å invitere til debatt og samarbeid knyttet til framtidig utvikling av destinasjonen, herunder arealbruk, fellestiltak, sentrumsutvikling og andre aktuelle tema. Olstad presiserte at Formannskapet er kommunens øverste organ for næringsutvikling og han fikk enstemmig tilslutning til endringsforslaget.

Neste runde med Skei blir fredag i Planutvalg. Samme rapporten skal behandles der og etterfølgende sak er forslag til Planprogram som skisserer veien videre. En slikt reguleringsplanarbeid er noe som tar lang tid. I planprogrammet er en sluttbehandling i kommunestyret våren 2018 nedtegnet som tidligst mulig  ferdig. Da er det gått 3 år siden Olav Thon Gruppen reiste saken for første gang.

Ellers i Formannskapet avviste politikerne blankt ny bompengeordning for RV 255. Det ble også orientert om at DA-midler som kommunen har mottatt i en årrekke , og som har utgjort ca. 1 mill kroner brukt til næringsutviklingstiltak, nå er borte. Det skjedde i Statsbudsjett for 2017  uten noen form for varsling eller informasjon til de kommunene som ble berørt.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin