Hjem   >   Nyheter   >   Fjellvettregel nr. 8

Planutvalgsleder Jan Erik Kristiansen har en svært viktig sak til behandling 24.03

Fjellvettregel nr. 8

Lyder: Vend i tide det er ingen skam å snu. Etter nylig revisjon har regelen også fått noen underpunkter som er slik: Revurder planen fortløpende og velg plan B lenge før du blir utslitt. Har forholdene i fjellet endret seg? Bør du snu? Har noen i følget problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

Vi terper ikke på denne regelen fordi det snart er påske, men fordi den er ganske betegnende på viktige politiske beslutninger som skal tas i Formannskap og Planutvalg i Gausdal i neste uke. Det gjelder plan for regulering og bruk av sentrale arealer  tilhørende Thon Eiendom på Skei.

Nå har Planutvalget blitt overprøvd av en arbeidsgruppe som sier at vedtaket Planutvalget gjorde i juni i fjor var for strengt. Flertallet da ville tvinge Thon til å foreta utbygging bare hvis nåværende antall «varme» senger på 700 ble beholdt. Thon hadde gitt innspill på at 100 senger i Velkomstsenteret kunne være slike utleiesenger, og gav klar melding om at å forholde seg til Planutvalgets restriktive holdning betydde at alle utbyggingsplaner ble skrinlagt. Arbeidsgruppa er  nå enig med Thon at 100 senger til ordinær utleie er tilstrekkelig og de anbefaler overfor Planutvalget å gi klarsignal for et planprogram og en reguleringsendring fra næringsformål til privat fritidsbebyggelse sentralt rundt Velkomstsenteret (tidligere Gausdal Høyfjellshotell) på Skei.

Det forløsende ordet ser ut til å være gjemt i setningen fritidsboliger «tilrettelagt» for utleie, hva det nå er som ligger i det? Hvis anbefalingen godtas av Planutvalget gis det nå klarsignal for en storstilt utbygging av selveierleiligheter uten noen utleieklausul  midt i sentrumsområdet på Skei. For å ha sitt på det tørre understrekes det i saken at en slik løsning » ikke skal tas til inntekt for at prinsippet om arealer for ervervsmessig utbygging i sentrum av Skei er forlatt». Tyngden i den uttalelsen for hver og en gjøre seg opp en mening om. Hovedsaken er at det nå kan  gis klarsignal for en stor utbygging på Skei. Planprogram og oppstartmelding er allerede etterfølgende sak på møtekartet neste fredag. Dette er en stor og viktig sak som leder av Planutvalget Jan Erik Kristiansen skal manøvrere fram til et vedtak. Sist saken var oppe i Planutvalget(juni 2016) stemte 3 ( Sp/H) mot enhver endring i arealbruken på Skei og flertallet på 4 for at 700 senger skulle beholdes i utleie. Det er ganske så totalt annet forslag som nå ligger til grunn for den politiske behandlingen av kanskje den viktigste utbyggingssak på lenge i Gausdal. Derfor minner vi om fjellvettregel nr. 8!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin