• Tradisjonell 17.mai feiring

  Det ble en tradisjonell feiring av Nasjonaldagen i Gausdal, med arrangementer ute i skolekretsene. Men også nye tradisjoner ble skapt ved at Engjom og Fjerdum skoler som nå er samlet i Engjom under byggeperioden for ny barneskole på Fjedrum i år hadde fellesarrangement der barnetoget hadde start og innkomst ved Gausdal Arena på Segalstad bru. […]

 • Mer velferd på Gausdal Bruvoll

  I går kunne direktør Jørn Nørstelien på Gausdal Bruvoll sitt anlegg i Gausdal ønske velkommen til et  fullrenovert velferdsbygg for de ansatte. Det er det gamle spiserom/garderobe inne på saganlegget  som er modernisert og nå framstår som et lyst og  tiltalende anlegg  for de ansatte. Det var på tide sa Nørstelien i sin korte tale før […]

 • Omorganisering innen Pleie og Omsorg

  Fra mai nå er det foretatt en omorganisering innen omsorgssektoren i Gausdal kommune. Hjemmetjenesten som til nå har vært mer eller mindre integrert med institusjonene i Follebu og Forset er nå skilt ut som en egen enhet. Hjemmetjenesten som før har vært delt i distrikter , Østre og Vestre blir derved samlet i en enhet […]

 • Forsmak på 17.mai

  Med åpningen av fotoutstillingen » Ja vi elsker » på Aulestad i dag fikk skolelevene på Fjerdum/Engjom Skole en lite forsmak på 17.mai. Det er fjerde året på rad nå at elever på sjette-klassetrinn i barneskolene i Gausdal har fotoutstilling som illustrerer versene i Nasjonalsangen vår på Aulestad. Hele skolen pluss en del foreldre og […]