• Kulturhelg

  Våren er tid for mange arrangementer, denne helga er ikke noe unntak i så måte. Lørdag kveld er siste Kultursuppe før sommeren. Der har Arnhild Vik Skuespilleren Helge Jordal som gjest i forestillingen Førstereis. Det er et utdrag fra forestilling nettopp førstereisgutten som opplever sin førts tur som ung gutt i utenriksfart. Forestillingen har både […]

 • Skoleutbygging på Fjerdum vedtatt

 • Byggekostnader på ville veier

 • Kulturhelg

  Våren er tid for mange arrangementer, denne helga er ikke noe unntak i så måte. Lørdag kveld er siste Kultursuppe før sommeren. Der har Arnhild Vik Skuespilleren Helge Jordal som gjest i forestillingen Førstereis. Det er et utdrag fra forestilling nettopp førstereisgutten som opplever sin førts tur som ung gutt i utenriksfart. Forestillingen har både […]

  • 29. april 2016
  • 0
 • Skoleutbygging på Fjerdum vedtatt

  Kommunestyret vedtok  enstemmig, etter gruppemøte og ny orientering om skoleutbyggingen på Fjerdum, å øke bevilgningsrammen fra 98 til 119 millioner kroner og  å sende byggesaken ut på ny anbudsrunde. Til forklaring på kostandssprekken ble det framlagt at ønske om å bruke mest mulig tre, flytting av trafostasjon, mer omfattende å restaurere 1980 bygget samt prisstigning. […]

  • 28. april 2016
  • 0
 • Byggekostnader på ville veier

  I kveld skal kommunestyret ta endelig stilling til økt ramme på ca 20 millioner for ny barneskole på Fjerdum. Ser en på tegninger og regner kvadratmeter og priser er det to ting som dette prosjektet bærer preg av . For  mange kvadratmeter og for dårlig arealutnyttelse sammen med en alt for høg kostnad. Et mest […]

  • 28. april 2016
  • 0
 • DSC_3404

  Formannskapet høyner budet

  Kveldens Formannskapsmøte var preget av både oppgitthet og vegring for nye høye utgifter både på lånesida og for økte driftsutgifter i størrelsesorden 1 mill pr år de første 15 årene etter utbygging. Men som flere sa , vi har ikke noe valg nå. Så ble deres innstilling til kommunestyret i morgen å gå for utbyggingen […]